ח"כ שלמה מולה
ח"כ שלמה מולהפלאש 90

הצעת חוק תיעוד ורישום יהודי אתיופיה שנספו במהלך עלייתם, אותה יזם ח"כ שלמה מולה (קדימה), הונחה היום על שולחן הכנסת.

בדברי ההסבר להצעה נאמר, כי "מוצע בהצעת חוק זו להקים ועדה שתכיר ביהודי אתיופיה שנספו בדרכם ארצה ותנהל רישום ותיעוד שלהם. הוועדה תמונה על ידי השר לקליטת העלייה והיא תהא מוסמכת להעניק לקרוב משפחה מדרגה ראשונה של נספה עליה, תעודה המכירה בו ככזה".

"כמו כן, הוועדה תוכל לקבוע זכאות של אותו קרוב משפחה של נספה למענק חד פעמי, בסכום שייקבע על ידי השר לקליטת העלייה. בכך, למעשה, תכיר המדינה באופן רשמי בנספים ובסבלם של בני משפחותיהם", נאמר עוד בדברי ההסבר.

לדברי ח"כ שלמה מולה, "משימת התיעוד והרישום של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל היא משימה לאומית. יהדות אתיופיה מהווה חלק אינטגרלי מהחברה הישראלית ואנו חייבים להם ולעצמנו להשלים את משימת התיעוד וההנצחה. מדינת ישראל צריכה לכבד את זכרם של הנספים, להצדיע לגבורתם, ולהוקיר את מסירותם".