דולרים
דולריםפלאש 90
במהלך חודש נובמבר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 5.2%, מול האירו השקל נותר כמעט ללא שינוי, ומול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ-2.1%.

במקביל, התחזק הדולר בחודש נובמבר בכ-5.2% מול האירו, בכ-2.7% מול הפאונד הבריטי, ומול הפרנק השוויצרי התחזק הדולר בכ- 6%.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - המשיכה לרדת בחודש נובמבר ועמדה על 6.57%, בהשוואה ל- 9.4% בחודש אוקטובר, כ-9.7% בספטמבר ו- 11.2% באוגוסט.

מנגד, ובניגוד למגמת הירידה בשלושת החודשים האחרונים, רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה בחודש נובמבר לרמה של כ- 12%, בהשוואה ל- 11.3% בחודש אוקטובר, וכ-12.4% בספטמבר .

לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים נותרו בחודש נובמבר ברמה ממוצעת של כ- 17% ו- 13.8% בהתאמה, בדומה לחודש אוקטובר.