יד ושם הביע זעזוע מדבריו של כותב הטור ב"יתד נאמן" הטוען כי ניתן ללמוד ממעשי הנאצים שהפרידו בין נשים לגברים במחנות על כך שמדובר בדבר טבעי.

"תקופת השואה הייתה תקופה חשוכה בתולדות האנושות, תקופה שהייתה מלאה ברשע שטני, תקופה שבה עוללים הופרדו מאמותיהם, הנאצים כיוונו להרוס כל דבר שהוא טבעי לערכים אנושיים בסיסיים. אנחנו דוחים בשאט נפש את התפיסה המעוותת לפיה ניתן ללמוד מהאידיאולוגיה של הנאצים ומפעולותיהם לגבי מה הם ערכים טבעיים לאנושות".

עורך בעיתון "יתד נאמן" פרסם בימים האחרונים מאמר סאטירי המשווה בין הדרת הנשים להפרדה במחנות ההשמדה. העיתונאי ישראל וורצל, כתב את המאמר כמכתב תשובה להילארי קלינטון.  

"גם בטקס שהחיילים נאלצו לעזוב אותו, אף אחד לא ניסה למנוע מהנשים שם לשיר. הן שרו והחיילים לא ניסו למנוע מהן לשיר. מה שהיה שם זה ניסיון לכפות על החיילים לשמוע את שירת הנשים בניגוד לרצונם. במילים אחרות: כפו ״הדרת גברים״ על החיילים שביקשו לממש את זכותם הבסיסית שלא לשמוע שירה בניגוד לדתם ואמונתם. כאילו אמרו להם: מי שחפץ לעמוד על זכותו שלא לשמוע שירה בניגוד לרצונו, שיעוף מפה. אין לו מקום כאן. כלומר ״הדרת גברים״.

מיותר לומר לך כי חיילים מתגייסים לצבא למטרות צבאיות ולא למטרות מוזיקליות. הצבא הישראלי אינו צבא המוזיקה לישראל. אי אפשר לכפות על חיילים להשקיע כספים בבורסה; אי אפשר לאלץ אותם למצוץ סוכריות מנטה; אי אפשר להכריח אותם לנגן בגיטרה - וגם לא לשמוע שירים ממי שמר הרב אמסלם חושב שאם מסרבים לשמוע אותם, זה טירוף מטורף הגובל בהקצנה פנאטית מסוכנת עד כדי סכנת טירוף ממשי העלולה לדרדר אותנו לטירוף מוחלט. אלא אם כן נדע להתעשת בזמן, ולהבין סוף־סוף שצריך להפסיק עם המירוץ המטורף הזה לפני שנגיע לפנאטיות מטורפת. לגמרי. כפי שתוכלי להתרשם, מישהו כאן באמת איבד את השפיות. אבל לא החיילים שנאלצו להדר עצמם לדעת. הם לא המציאו שום דבר חדש. ההפרדה בין גברים לנשים קיימת ביהדות מקדמת דנא. אולי אפילו קודם."

"ההפרדה, איננה הדרה. אף אחד לא מדיר אף אחד. גברים לומדים במסגרות שלהם, נשים במסגרות שלהן. נשים אוכלות באולם המיועד לנשים, גברים אוכלים באולם המיועד לגברים. נשים מתפללות במקום המיועד לנשים, גברים במקום המיועד להם. לכולם יש מקום מכובד במקומם. גם כשהאבא של מר הרב אמסלם התפלל בבית הכנסת, הוא לא ישב בסמוך לאשתו. הוא התפלל בעזרת הגברים והיא בעזרת הנשים. אלא מה. ככה זה ביהדות. יתירה מכך, לכל אורך התפילה רק הגברים שאבא שלו ישב בחברתם שרו ופייטו. הנשים התפללו בלחש, כדי שלא לכפות על הגברים לשמוע את תפילתן. כולן. כולל אמו. בוודאי ובוודאי שהן לא שרו ופייטו בבית הכנסת כמו הגברים".

בסוף דבריו מציין הכתב כי גם בשואה היה הפרדה בין המינים "בהקשר הזה, גברת קלינטון, הרשי לי להזכיר לך עוד דבר. גם בתקופה השואה, כשהגרמנים יש״ו הפעילו את מכונת ההשמדה במלוא הקיטור - היהודים הוחזקו במחנות ההשמדה בבלוקים נפרדים לגברים ולנשים. אפילו חיות האדם הללו, התייחסו אל ההפרדה כדבר טבעי. גברים הושלכו להתגורר בבלוק הגברים ונשים בבלוק הנשים. זאת לא הייתה התחשבות. גם לא מחווה אנושית. הנאצים לא התחשבו ולא היו אנושיים. זה היה דבר טבעי. אף אחד לא נזכר שם בטהרן".