מדד נובמבר הפתיע - ירד בעשירית האחוז

בשוק ההון מעריכים כי למרות התייצבות האינפלציה בתוך תחום היעד השנתי, צפוי בנק ישראל להימנע בסוף החודש מהורדה נוספת של הריבית

בני משה , י"ט בכסלו תשע"ב

מדד נובמבר הפתיע - ירד בעשירית האחוז-ערוץ 7
התפלגות רבעונית של המדד
לידר שוקי הון

מדד חודש נובמבר הפתיע וירד ב-0.1%, בניגוד לתחזיות המוקדמות שצפו עלייה של כ-0.2%.

על פי הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד החודש שעבר הושפע בעיקר מירידות בסעיפי התצרוכת הבאים: שירותי דיור בבעלות הדיירים (1%-), נסיעות לחו"ל (2.5%-), ביטוח רכב (1.9%-) ודלק ושמנים לכלי רכב (0.8%-). ירידות אלה קוזזו בחלקן על ידי עליות במחירי הגבינה (2.1%), משקאות (1.8%), הלבשה (3.9%), ירקות טריים (8.6%) וחשמל לצריכה פרטית (4.4%).

כתוצאה מירידת המדד, מסתכמת כעת האינפלציה בפועל, המחושבת 12 חודשים לאחור (מדד נובמבר 2011 לעומת מדד נובמבר 2010), ב-2.6% ונמצאת לכן בתוך תחום היעד השנתי שקבעה הממשלה (1%-3%).

מגמת האינפלציה בארבעת החודשים האחרונים נמוכה בהרבה ומסתכמת בשיעור שנתי של 1.2%. האינפלציה הצפויה ל-12 החודשים הבאים עלתה בחודש החולף בשיעור קל והיא מסתכמת כעת ב-2.3%.

בשוק ההון מעריכים כי למרות התייצבות האינפלציה בתוך תחום היעד השנתי, צפוי בנק ישראל להימנע בסוף החודש מהורדה נוספת של הריבית. זאת גם על רקע הרגיעה הזמנית בחזית משבר החובות באירופה והרצון לשמור את מאגר הריבית שברשותו לימים קשים יותר, וגם בשל העובדה שהבנק נמנע בדרך כלל מלבצע שתי הפחתות ריבית רצופות. בחודש שעבר הפחית בנק ישראל את הריבית ב-0.25%, לרמה של 2.75%.