ח"ץ תשלם. פורז
ח"ץ תשלם. פורזפלאש 90

במסגרת התביעה, שהוגשה על ידי הכנסת בדצמבר 2008, נדרשה מפלגת חץ (בראשה עמד ח"כ לשעבר אברהם פורז) להשיב כספים שניתנו לה כמקדמה על חשבון מימון הוצאות הבחירות לכנסת ה-17. מדובר בתביעה תקדימית, שכן עד לתביעה זו מעולם לא הגישה הכנסת תביעות להחזר מקדמות כנגד מפלגות שכשלו בבחירות.

בפסק הדין מפלגת חץ חויבה בסך של 6,722,164 ₪ בתוספת הצמדה וריבית (כיום מדובר ב-7.7 מיליון ₪ לערך), וכן נפסקו הוצאות משפט לטובת הכנסת בסך של 75,000 ₪.

פסק דינה של שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, אורית אפעל-גבאי, עסק בשתי שאלות. הראשונה היא שאלה עקרונית: האם על פי הפרשנות הנכונה לחוק מימון מפלגות, מפלגה ותיקה (קרי: שיוצגה בכנסת הקודמת) שכשלה בבחירות (קרי: קיבלה פחות מ-1% מן הקולות) חייבת להשיב את המקדמה שקיבלה למימון הוצאות הבחירות. בניגוד למפלגה חדשה, המקבלת מקדמת מימון רק כנגד הפקדת ערבות בנקאית, מפלגה ותיקה מקבלת את המקדמה ללא צורך בהפקדת ביטחונות.

השאלה השניה היתה קונקרטית, האם ההתנהלות של הכנסת מול חץ בקשר עם גביית החוב יכולה לשמש בסיס לפטור את חץ מהשבת כספי המקדמות שקיבלה.

בשאלה העקרונית בית המשפט קיבל במלואה את עמדת הכנסת, שיוצגה על-ידי עוזר היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד ד"ר גור בליי,  כי מפלגה ותיקה שלא קיבלה לפחות 1% מן הקולות נדרשת להשיב את כספי המקדמות ששולמו לה, שכן כספים אלה שולמה לה על חשבון זכאות עתידית למימון, שנוצרת רק לאחר שמתברר כי המפלגה נכנסה לכנסת. בית המשפט הסביר כי אין סיבה להעדיף מפלגה ותיקה על פני מפלגה המתמודדת לראשונה ואשר כספי המקדמה שקיבלה מחולטים (באמצעות הערבות הבנקאית) אם אינה זוכה במנדטים. 

בשאלה הקונקרטית דחה בית המשפט את טענות חץ כי התנהלות הכנסת כלפיה יש בה כדי לפטור אותה מהשבת המקדמות.

ראשית, חץ טענה כי לא קיבלה התראה מספקת על השינוי בנוהג ולפיו אין הכנסת דורשת השבת מקדמות ממפלגות ותיקות שכשלו בבחירות.

בית המשפט קבע כי אמנם הכנסת לא נתנה התראה מספקת על שינוי מדיניות האכיפה בעניין זה, אולם אין בכך כדי להקים לחץ הגנה מפני השבת הכספים. בהקשר זה בית המשפט דחה את טענת ההסתמכות של חץ ולפיה נגרם לה נזק משום שסברה כי כספי המקדמה שבידיה ישמשו אותה למימון התמודדות בבחירות עתידיות לכנסת. בית המשפט הסביר כי  אינטרס זה של חץ אינו מצדיק הותרת הכספים בקופתה שכן יש בכך כדי להעניק לה יתרון לא הוגן ביחס למפלגות אחרות שיבקשו להתמודד בעתיד בבחירות.

שנית, בית המשפט דחה את טענת חץ בדבר אכיפה בררנית של החוק. בית המשפט הבהיר כי הכנסת הגישה תביעות נגד כל המפלגות החייבות בהשבת מקדמות (מן הכנסת ה-16 וה-17), וכי בכל מקרה הטענה אינה יכולה להוות נימוק למתן פטור מהשבת מקדמות.

שלישית, בית המשפט דחה את טענת חץ כי לא ניתן אישור של יו"ר הכנסת דאז, חה"כ דליה איציק, להגשת התביעה. בית המשפט קבע כי, ככלל, השיקולים שצריכים לשמש בקבלת ההחלטה בדבר הגשת תביעה להשבת כספי מקדמות הם שיקולים מקצועיים-משפטיים, המצויים בתחומי סמכותו של היועץ המשפטי לכנסת.