רשות המים: למרות הבצורת מחיר המים לא יעלה

חודש דצמבר התאפיין בתקופות יובש ארוכות, וברשות המים נערכים כבר לשנת בצורת נוספת - שמינית ברציפות. למרות זאת, מחיר המים לא יעלה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ג בכסלו תשע"ב

הפקת יתר. הכנרת
הפקת יתר. הכנרת
פלאש 90

חודש דצמבר התאפיין בתקופות יובש ארוכות, וכמויות הגשמים שירדו עד כה (כולל נובמבר) לא תרמו באופן ניכר למקורות המים.
על פי התחזיות נעמוד בפתיחת השנה (1.01.2012) על סביבות 70% גשם בשיקלול ארצי, והמודלים לחיזוי משקעים מראים על עונת גשמים הקטנה מהממוצע, בעוד שהביקוש למים בישראל גדול מהממוצע.

מאגרי המים העיקריים של המדינה נותרו ללא עתודות מים עקב רצף של שבע שנים מעוטות גשמים עד שחונות, והגרעון מסתכם בכ- 2 מיליארד קוב מים (כ- 2,000,000,000,000 ליטר מים!!!), כשבחלק ממקורות המים אנחנו מצויים עמוק מתחת לקווים האדומים.

בשנה שעברה מפלס הכנרת החל לעלות ב- 10 לדצמבר. השנה המפלס עדיין לא במגמת עלייה על אף שאנו פותחים את השליש האחרון של דצמבר.

מפלס הכנרת נמצא 70 ס"מ מתחת לקו האדום התחתון (קו אשר רצוי שלא לרדת תחתיו) וחסרים לכנרת מלאה 4.9 מטר!

רשות המים נערכת לשנת בצורת נוספת - השמינית ברציפות.

עד להשלמת הרחבת מתקני ההתפלה הקיימים והחדשים (בסוף 2013 היקף ההתפלה יגיע לכ- 600 מלמ"ש) יידרש משק המים לפעול בתנאי מחסור והקצאות מצומצמות לכל המגזרים. ובמקביל, על כולנו להמשיך בייעול השימוש וההקפדה על מניעת הבזבוז כאורח חיים קבוע.

יחד עם זאת, מועצת רשות המים אישרה את הכללים שיאפשרו מניעת העלאת תעריפי המים והביוב לצריכה הביתית בשנת 2012, זאת למרות הייקור החד בתעריפי החשמל (בשיעור של כ-15% החל מ- 08.2011), העלייה ברכיבי הטיפול בשפכים עקב שיפור תהליכי הטיפול ועליית מחירי התשומות, הגידול בכמויות ההתפלה והייקור בכל המדדים מאז העדכון האחרון. 

הותרת התעריפים של המים והביוב לצריכה הביתית על כנם הינה למעשה ירידה נוספת של כ- 2.5%, דבר אשר התאפשר בעיקר בעקבות המשך מתווה ההתייעלות המופעל בתאגידי המים וההעלאה ההדרגתית של תעריפי המים במגזר החקלאי ובתעשייה בהתאם למתווים שנקבעו במועצת רשות המים (כל אחד לעניינו).