חדשים ומחודשים, והעיקר יקרים. ספרי הלימוד
חדשים ומחודשים, והעיקר יקרים. ספרי הלימודפלאש 90

אושר בטרומית: משרד החינוך יחויב לפקח על מחירי ספרי הלימוד המאושרים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק חינוך ממלכתי של ח"כ אורי אריאל (האיחוד הלאומי) וקבוצת ח"כים. ההצעה קובעת שספר לימוד שהגוף המוסמך מטעם משרד החינוך אישר, יישא חותמת בולטת ואחידה המעידה על אישורו. עוד מוצע ששר החינוך, בהתייעצות עם ארגוני ההורים והוצאות הספרים, יקבע בצו את מחירם המרבי של ספרי הלימוד המאושרים ויפרסמם. בנוסף, מוצע שהגוף המוסמך לא יאשר החלפת מהדורה של ספר לימוד מאושר כאשר השינוי בעדכון לא עולה על היקף של 50 עמודים, אלא אם כן מצא סיבה מיוחדת להצדקת השינוי. 

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "הולכת וגוברת התופעה לפיה חברות ההוצאה לאור מעדכנות את מהדורות הספרים מדי שנה בשינויים קטנים, באופן המחייב הורים לרכוש לילדיהם ספרי לימוד חדשים. תופעה זו מאיינת כל ערך שוק שהיה לספרים שנעשה בהם שימוש.

שר החינוך גדעון סער עמד על כך במליאת הכנסת: "המו"לים מדפיסים מחדש בשינויים קלים את אותם ספרים, ואז כמובן האפשרות למכור את אותם ספרים ולהעביר אותם מילד לילד נפגעת, וכתוצאה מזה משפחות משלמות יותר. בנוסף, וכפי שעולה ממצאי מחקר שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא הפיקוח על תחום ספרי הלימוד במערכת החינוך, כשלושים אחוזים מהספרים המשמשים בכל שכבות הגיל שנבדקו הינם ספרים לא מאושרים. חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996 (ס"ח התשנ"ו, עמ' 192), מאפשר לשר החינוך להתמודד עם התופעה באמצעות פיקוח על מחירי ספרי הלימוד, אולם הדבר לא נעשה".

יצוין כי 38 ח"כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תועבר לוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנתה לקריאה ראשונה.