מערער על ניוד תיק לבימ"ש - שלם אגרה

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום גביית אגרה למי שיסרב לניוד תיקו המשפטי מבימ"ש עמוס לבימ"ש פנוי.

ישי קרוב , כ"ה בכסלו תשע"ב

בית משפט
בית משפט
צילום: פלאש 90

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, דנה היום (רביעי) בנושא אגרות בית משפט. הועדה אישרה אגרה חדשה בגין הגשת ערר על החלטה לנייד תיק לבית משפט אחר, ודחתה לעת עתה, אישור אגרה בגין הגשת בקשת ביניים.

לבקשת שר המשפטים, הועדה אישרה אגרה, בגין הגשת בקשה לדיון בערר על החלטת מנהל בתי המשפט לנייד תיקים מבית משפט אחד למשנהו. עפ"י תיקון לחוק בתי המשפט שאושר לא מכבר בועדה, מנהל בתי המשפט הוסמך לנייד תיקים אזרחיים מבית משפט עמוס, לבית משפט פנוי, באותה ערכאה, עד למרחק של עד 60 ק"מ. שר המשפטים ביקש לאשר אגרה בסך 600 ש"ח לדיון בבית משפט מחוזי, ו-400 ש"ח לדיון בבית משפט שלום, אם אדם מבקש שתיקו יוחזר לדיון בערכאה המקורית.

נציגי משרד המשפטים טענו, כי חיוני להטיל אגרות, על מנת להימנע מהגשת בקשות סרק. ח"כ אברהם מיכאלי השיב, "תגבו אגרה סמלית של שקל אחד בלבד". חה"כ יצחק הרצוג ושלמה מולה הלינו על עצם גביית האגרה. לדבריהם, לא די בכך, שהמערכת מניידת את הדיון בתיק, לבית משפט מרוחק, היא אף מבקשת לשלם אגרה בגין הגשת ערר על ההחלטה. בתום הדיון, הועדה אישרה אגרה נמוכה בהרבה מזו שהתבקשה - 50 ש"ח בלבד.

הועדה החלה לדון באגרת צו הבאה וצו מעצר. על סמך חוק ההוצאה לפועל הקובע כי "דמי טיפול בעד ביצוע צו הבאה או צו מאסר, יהיו בסכום שיקבע שר המשפטים, בהסכמת שר המשטרה ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת". מנתונים שנמסרו לועדה עולה, כי בשנת 2010, בתי המשפט הנפיקו 91,894 צווי מעצר. מתוכם, בוצעו 86,331. 84% מהצווים שבוצעו, בוצעו כצווי הבאה (בתעריף של 50 ₪ לצו) ביצוע הצווים עלה למשלם המיסים, של כ- 30 מיליון ₪. בפועל, נגבו אגרות, בשווי מחצית מעלות ביצועם. המשך הדיון באגרה זו נדחה למועד אחר.

בתוך כך, הוועדה החלה היום לדון גם בתקנות בתי המשפט-קביעת אגרות חדשות בגין הגשת בקשות ביניים. הועדה התבקשה לאשר תשלום בסך 100 ש"ח בגין הגשת בקשת ביניים בבית המשפט השלום, 120 ש"ח במחוזי ו-140 ש"ח בעליון. התקנות מאפשרות הגשת בקשה לפטור מתשלום אגרה למעוטי יכולת. מנתונים שנמסרו לועדה עלה, כי כ-1.5 מיליון בקשות ביניים מוגשות מידי שנה. חברי הועדה התנגדו להטיל אגרה בגין דחיית דיון מוסכמת, עקב אבל או יציאה למילואים של אחד הצדדים להליך. נציגי הארגונים החברתיים התנגדו בתוקף לאישור האגרות בטענה כי תשלום אגרה חדשה, מנוגד לעיקרון חופש הפניה לערכאות. חברי הועדה ביקשו מנציגי משרד המשפטים נתונים לצורך המשך דיון בנושא.