תיעוד: חנוכה בתולדות אהרון

סרטון מהדלקת נרות חנוכה בחסידות תולדות אהרון. לאחר ההדלקה חילק האדמו"ר סופגניות ודמי חנוכה לילדי החסידות.

אפרים מורנו , כ"ח בכסלו תשע"ב