תנועות נוער הציונות הדתית נגד 'תג מחיר'

תנועות בני עקיבא, עזרא, הצופים הדתיים, צעירי נאמני תו"ע ורעננים יחברו הערב לכנס בו יחתמו על אמנה משותפת נגד פעולות 'תג מחיר'.

שמעון כהן - ערוץ 7 , א' בטבת תשע"ב

על רקע פעולות 'תג מחיר' בשבועות האחרונים והשיח הציבורי הגובר בנושא, יתקיים הערב (ג') כנס בהשתתפות תנועות הנוער של הציבור הדתי, בו יבקשו להצהיר שפעולות מסוג זה מנוגדות לדרכה של הציונות הדתית.

הכנס אורגן ע"י תנועות הנוער בני עקיבא, עזרא, הצופים הדתיים, צעירי נאמני תורה ועבודה ורעננים. בכנס צפויים להשתתף רבנים, ח"כים ואישי ציבור.

במהלך הכנס יחתמו בני הנוער על הצהרת הנוער הציוני דתי, הצהרה המבקשת לנסח "באופן ברור וחד משמעי מהם הקוים האדומים שאסור לעבור במחלוקת בתוך עם ישראל", כלשון המארגנים.

בהצהרה המדוברת נאמר כי:

בתאריך ג' טבת, נר שמיני של חנוכה תשע"ב, נתאספנו כאן בעיר המכבים מודיעין, צעירי הציונות הדתית מימין ומשמאל, על-מנת להצהיר בזאת:

א. אנו מקבלים על עצמנו את עול המצווה החשובה ביותר, שעליה נאמר שהיא "כל התורה כולה על רגל אחת" – מצוות "ואהבת לרעך כמוך".

ב. מצווה זו חלה כלפי כל יהודי ללא קשר לאמונתו ודעתו, גם אם הם אינם מקובלים עלינו.

ג. כפועל יוצא מכך, אנו מתחייבים שלא לפעול בצורה הנוגדת את מצווה זו ואת רוחה. כלומר, לא להפעיל אלימות פיזית או מילולית כלפי אף יהודי ואפילו דעתו שונה משלנו.

ד. כמו כן, אין להשחית שום חפץ השייך ליהודי אחר, ובכלל זה חפצים או רכוש השייכים לכלל ישראל, כמו רכוש מדינת ישראל.

ה. אנו מצהירים בזאת כי אנו מכבדים ומוקירים את צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון, ומעריכים את פועלם של אנשיהם השומרים יום ולילה על חייהם של אזרחי ישראל. אנו מתחייבים כי לעולם לא נפגע, חלילה, בהם או ברכוש הצבא ולעולם לא נפעל על-מנת לבזות את חיילי צה"ל.

ו. כל מחלוקת בתוך עם-ישראל צריכה להתברר באופן חיובי, נקודתי וענייני על-פי הכלל ההלכתי "אחרי רבים להטות".

ז.יש להושיט עזרה לכל יהודי הזקוק לה, ללא קשר לדעותיו או השקפתו הפוליטית.

ח.אנו מבינים שאווירת השנאה והפירוד הורסת אותנו מבפנים וקוראים ללמוד מטעויות העבר ולהילחם על שלמות העם.

"מטרת הכנס היא לגרום לציבור הרחב להבין שמקרי האלימות וההשחתה הם מקרים בודדים שמנוגדים להלך הרוח ולתפיסת העולם של היהדות ושל רוב מוחלט בציבור הדתי", נמסר מהמארגנים.