חוק ענת קם אושר בקריאה ראשונה

"חוק ענת קם", שנועד להבדיל בין ריגול "קלאסי" לבין מסירת ידיעה ללא כוונת פגיעה בבטחון המדינה, אושר בכנסת בקריאה ראשונה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ח' בטבת תשע"ב

ענת קם
ענת קם
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק העונשין - שינוי הוראות לעניין ריגול, של הח"כים עתניאל שנלר (קדימה) וציון פיניאן (הליכוד).

ההצעה באה להבחין בין עבירת "ריגול" שנעשית במטרה לפגוע בביטחון המדינה, ובין עבירת "מסירה לא חוקית של ידיעה ביטחונית סודית" שנעשית שלא במטרה לפגוע, ובצידה מאסר ל-10 שנים.

בנוסף, מוצע לקבוע הגנה למי שקיבל לידיו את הידיעה הסודית ומיהר להעבירה לגורם המוסמך לטפל בה.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "הוראות שעניינן "ריגול" קבועות בסימן ד' לפרק ז' בחלק ב' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ונוגעות הן למעשים שיש בהם כוונה לפגוע בביטחון המדינה והן למעשים שנעשו ללא כוונה כאמור. קביעת העבירות שאין בהן יסוד של כוונה לפגוע בביטחון המדינה תחת הכותרת "ריגול" אינה עולה בקנה אחד עם השימוש היומיומי במונח זה".

12 ח"כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תוחזר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.