מאה שערים
מאה שערים פלאש 90

בפרקליטות החליטו להיצמד לסעיף ההטרדה המינית כפתרון להאשמת גברים המטרידים נשים בענייני צניעות, והגישה כתב אישום שני באשמה זו נגד אדם חרדי, הסיקריק זאב פרנק.

על פי כתב האישום , ביום חמישי האחרון  צעדה אישה, אשר זהותה אינהה ידועה למשטרה, ברח' הרב זוננפלד במאה שערים. פרנק, אשר אופן לבושה של האישה לא התאים להשקפת עולמו באשר לאופן בו על אשה להתלבש, התקרב אל האשה, פנה אליה בתנועות גוף מאיימות תוך שהוא אומר לה כי היא "פרוצה" וירק עליה.

היריקה פגעה באישה. כמו כן אמר לה פרנק "תסתלקי מכאן" והמשיך בנתיב הליכתו. האישה בתגובה נרתעה מלהמשיך בנתיב הליכתו של הנאשם.

השוטרים אסף שחר, רונן אבניאלי ושלומי טובול יצאו מניידת משטרתית סמויה ופנו אל פרנק תוך כדי שהם הזדהו בפניו כשוטרים באמצעות תעודת מינוי והודיעו לו כי הוא עצור. לאחר מכן, ניסו להכניסו לניידת.

מייד החלו רבים מהנוכחים בסביבה לרוץ לעבר השוטרים ולתקוף אותם במכות נמרצות ודחיפות בכל חלקי גופם במטרה לשחרר את הנאשם, העצור, מידיהם. תוך כדי כך החל הנאשם להתנגד פיזית למעצרו תוך שהוא בועט ודוחף את אבניאלי ואסף.

בעוד אסף מכניס את הנאשם אל הניידת, כיתרו האחרים את השוטרים ואת הניידת והחלו לזרוק אבנים ומוטות ברזל אל עבר הניידת והשוטרים והמשיכו לנסות לשחרר את הנאשם מידי השוטרים.

טובול החל בנסיעה איטית מהמקום, כששתי דלתות של הניידת פתוחות. תוך כדי כך, ניסו האחרים לעקור את דלתות הניידת. אבניאלי רץ ונכנס לניידת והשוטרים נמלטו מהמקום עם הנאשם העצור. כתוצאה מההתפרעות ספגה הניידת פגיעות פח רבות, השמשה האחורית והשמשה האחורית השמאלית נופצו. אסף נפצע בשורש כף ידו הימנית ונזקק בשל כך לטיפול רפואי.

"במעשיו, התייחס הנאשם באופן מבזה או משפיל לאישה ביחס למינה או למיניותה וכן תקף הנאשם אישה שלא כדין. כמו כן, תקף הנאשם שוטרים בכוונה להכשילם או למנוע מהם או להפריע להם מלמלא תפקידם על – פי חוק", נקבע בכתב האישום.

בנוסף הואשם פרנק בשני אישומים נוספים, הקשורים לאירועי עבר במהלכם הטריד פרנק אנשים ונשים.