אבטלה בסימן עליה
אבטלה בסימן עליה פלאש 90

אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים פרסם היום את נתוני הפיטורים לחודשים ספטמבר - אוקטובר 2011. על פי הנתונים עולה כי חלה ירידה מתונה של 0.5% במצבת העובדים בתעשייה, זאת לאחר גידול מצטבר של קרוב ל- 5% במצבת העובדים מאז סוף 2009.

צמצום מצבת העובדים בתקופה הנסקרת משקף פיטורי עובדים במרבית קבוצות ענפי התעשייה, למעט ענפי הטכנולוגיה העילית, שרשמו יציבות במצבת עובדיהם. כ- 60% מהמפוטרים פוטרו מענפי הטכנולוגיה המסורתית, ו- 30% נוספים פוטרו מענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית.

אינדיקציות לחודשים הקרובים מצביעות על צפי לצמצום נוסף במצבת העובדים בתעשייה בחודשים הבאים: בחודשים אוקטובר - נובמבר 2011 נרשמה ירידה של כ- 2.5% במספר המשרות הפנויות בתעשייה (צמצום של כ- 180 משרות פנויות), בהמשך לירידה של כ- 4.5% במספר המשרות הפנויות ברבע השלישי של 2011.

הירידה במצבת עובדי התעשייה בתקופה הנסקרת משקפת פיטורי עובדים ממרבית ענפי התעשייה ונגזרה בעיקרה מפיטורי עובדים בקצב מהיר, של 1.4%, מענף המזון (פיטורים של כ- 840 איש) ומענף מוצרי המתכת (1%-). כמו כן, צומצמה מצבת העובדים גם במרבית ענפי האלקטרוניקה (ירידה של 0.5% עד 0.9% במצבת עובדיהם). ירידות אלו מותנו הודות לקליטת עובדים נוספת בענפי התרופות (2.2%), הציוד לבקרה ורפואי (0.6%), המנועים והציוד חשמלי (1.4%).

עוד עולה מניתוח אגף הכלכלה כי בחודשים ספטמבר-אוקטובר2011 הואץ קצב גידול פריון העבודה בתעשייה ל- 2.2%, בהמשך לגידול של 1.1% ביולי-אוגוסט 2011 ולאחר נסיגה של 1.6% בפריון ברבע השני של 2011.

ההאצה בפריון העבודה בחודשיים הנסקרים משקפת האצה בקצב צמיחת תפוקת התעשייה (2%), שנרשמה למרות הירידה המתונה בשעות העבודה הכוללות בתעשייה (0.2%-).

נסיגה זו בשעות העבודה בתעשייה, נגזרה כולה מצמצום מצבת העובדים בתעשייה (בשיעור של 0.5%, כאמור), בעוד שחל גידול בשעות העבודה למועסק (0.3%).

העלייה בפריון העבודה בספטמבר – אוקטובר 2011 נגזרה בעיקרה מהאצה בקצב גידול פריון העבודה בענפי הטכנולוגיה העילית (4.1%), גידול שנגזר בעיקרו מגידול חד בפריון ענף התרופות (גידול דרמטי של עשרות אחוזים, שחל על רקע עלייה של 23% בתפוקת הענף בתקופה זו).

במקביל, נרשם גידול נוסף בפריון העבודה של ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (1.7%). עליות אלו מותנו בשל נסיגה בפריון ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית.