קוד סביבה ובטיחות לחיפושי נפט

משרד האנרגיה והמים גיבש קוד סביבה ובטיחות לחיפושי והפקת נפט וגז טבעי ביבשה השר לנדאו: " נמשיך בייצור אנרגיה חיובית וירוקה".

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ד בטבת תשע"ב

קידוח נפט
קידוח נפט
פלאש 90

בהנחייתו של שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, גיבש המשרד מסמך ראשוני של קוד סביבה ובטיחות לקידוחי נפט וגז ביבשה, והפיץ אותו להתייחסות החברות, הגופים הירוקים והגורמים הרלוונטיים בתחום.

השר לנדאו אמר "לנגד עינינו ניצב הצורך לאזן בין צרכי משק האנרגיה לבין השאיפה לשמור על סביבה נקייה ובטוחה. משרד האנרגיה והמים פועל מתוך ראייה כוללת ותוך שקילת כל הרכיבים המבטיחים משק יציב, יעיל ורגיש לסביבה. נמשיך לפתח את המשק לפי תפיסת עולם שביסודה עיקרון האנרגיה החיובית, שמשמעותה, ייצור חשמל ירוק ככל הניתן, היכן שרק אפשר".

מסמך הקוד, שגובש במינהל אוצרות טבע במשרד, מבוסס על חקיקה הקיימת בעולם המערבי תוך התאמות לתנאים הקיימים בישראל והוא מסכם עבודת מטה שנערכה במשרד האנרגיה והמים וכללה, בין היתר, גם קבלת הערות ממשרדי הממשלה השונים: הגנת הסביבה, התמ"ת, רשות המים.

המסמך נועד להסדיר את תעשיית הנפט והגז הטבעי בישראל, להעמידה בשורה אחת עם המדינות המפותחות בעולם, ולהבטיח כי הפעילויות הנובעות מפעולות החיפוש וההפקה של נפט וגז טבעי מתבצעות ברמה הגבוהה ביותר, תוך נקיטת אמצעי הבטיחות והבקרה הטובים ביותר על מנת למנוע תקלות, פגיעה בסביבה ובעובדים.

המסמך בנוי משלשה חלקים מרכזיים:

מניעת מפגעים סביבתיים, בו מוצגות הדרישות למסמכים הסביבתיים כתנאי לקבלת רישיון (לביצוע קידוחי חיפוש) ולקבלת חזקה (פיתוח השדה והקמת מתקנים נלווים).

ניהול מערכות בטיחות וסביבה, בו מוצגות הדרישות להכנת תוכניות לבטיחות וסביבה.

נספחים בהם מוצגות דוגמאות להנחיות להכנת מסמך סביבתי המלווה הגשת לרישיון לצרכי חיפוש – קידוחי ניסיון ומבחני שאיבה ולהנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה המלווה לרישיון לחזקה – קידוחי הפקה, מבחני שאיבה והקמת מתקנים נלווים.

הערות נוספות למסמך, לגבי איכות האוויר, צפויות להתקבל מהמשרד להגנת הסביבה, וכן הערות כלליות צפויות להתקבל מהמכון הגיאולוגי והמכון הגיאופיזי.

הגופים השונים יוזמנו להעביר הערותיהם בכתב, למינהל אוצרות טבע במשרד עד ליום 2.2.12. לאחר קבלת ההערות יקיים המשרד שולחן עגול לדיון בהן. במקביל פועל המשרד לגיבוש קוד דומה, אשר יתייחס לקידוחי הנפט והגז הטבעי בים וגם הוא יופץ להתייחסויות.