האם תותר התקנת מצלמות סתר?

ועדת החוקה דנה בהצעת החוק לפיה בית המשפט יוסמך להתיר, התקנת מצלמות לבצע האזנת-צילומי סתר כ"סמכויות עזר" להאזנה.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , י"ד בטבת תשע"ב

האם תותר התקנת מצלמות סתר?-ערוץ 7
אחרי 4 שנים יוצאים לדרך. ח"כ רותם
פלאש 90

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת החלה הבוקר לדון בתיקון לחוק האזנת סתר. עפ"י הצעת החוק, בית המשפט יוסמך להתיר, התקנת מצלמות לבצע האזנת-צילומי סתר כ"סמכויות עזר" להאזנה.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב "לעיתים, צרכי החקירה מחייבים התקנת ציוד לתיעוד חזותי שמשולב בציוד המתעד את האזנת הסתר. חלק מבתי המשפט סבורים כי במסגרת סמכותם לאשר את ההאזנה, רשאים הם גם לאשר את התקנת הציוד לצורך התיעוד החזותי. ואילו חלק מהם, מסרבים לאשר או לדחות בקשה כזו, בשל חוסר סמכות. מוצע להבהיר, כי במסגרת סמכויות העזר הנדרשות לביצוע האזנת סתר, יכול בית המשפט וכל מי שמוסמך להתיר האזנת סתר, להתיר גם התקנת ציוד לצורך תיעוד חזותי ברשות היחיד. אם שוכנע, כי למטרות שלשמן נדרשת האזנת הסתר, נדרש גם תיעוד כזה".

הצעת החוק מבקשת לקבוע, כי בית המשפט יהיה מוסמך להתיר האזנת סתר לשיחה חסויה (כגון שיחה עם ח"כ, עו"ד, רופא או כהן דת) גם בחשד לעבירות מסוג הלבנת הון, מאבק בארגוני פשיעה, סחר בבני אדם לעיסוק בזנות ובעבירת שוחד. כיום ניתן להגיש בקשה דומה רק בעבירות חמורות כגון רצח. בנוסף, ההצעה מבקשת להתיר למשטרה, להעביר את תמלילי ההאזנות, לרשויות חוקרות אחרות, כגון המוסד, הרשות להגנת עדים, מחלקת חקירות שוטרים וכן הרשות להגבלים עסקיים ורשות המיסים.

יצוין כי מנתונים שנמסרו לוועדה בנושא האזנות סתר עולה כי בשנת 2010 המשטרה הגישה לבתי המשפט 2,283 בקשות להיתר ביצוע האזנות סתר. מתוכם רק 7 בקשות סורבו. בשנת 2009, המשטרה ביקשה 2,220 צווי האזנה, אף בשנה זו, סורבו רק 7 בקשות.

יו"ר הועדה, ח"כ דוד רותם, פתח את הדיון בשאלה לנציגי משרד המשפטים "אם אני אהיה חשוד בהלבנת הון, איפה תתקינו את המצלמה, בחדר השינה שלי, או בסלון? אם אין לכם תשובה, אני נועל את הדיון ושולח אתכם הביתה". רותם ביקש מנציגי משרד המשפטים "תכינו הצעת חוק נפרדת לנושא. אני לא מוכן שהתיעוד החזותי יכנס לחוק האזנות".

ח"כ דב חנין אמר "התמונה שהתגלתה בזמנו, חייבת להדאיג את כולנו. אני בעד חקירה יעילה. הכלי של האזנות, חשוב וחיוני. אולם, המציאות היא שקיימת אינפלציה קיצונית בשימוש בהאזנות. הנתונים שהתגלו מבחינה מספרית ומתכונת ההליך, אינם מתיישבים עם מדינה ששומרת על זכויות אזרחיה. כל פעם שמעלים טענה בנושא, אתם עונים לי, כי קיים חשש לחיי אדם. בעניין חובת נשיאת תגי זיהוי של שוטרים, אמר חנין לנציגי המשטרה "אני לא מאמין לכם, אתם פשוט משקרים אז איך אאמין לכם בנושא האזנות סתר? אם תבקשו צילומים במצבים מיוחדים במינם, במינוי מנגנון מיוחד, תקבעו ענישה מחמירה למי שעישה שימוש חורג ויידרש אישור של נשיא ביהמ"ש העליון, הייתי אומר נתווכח אתכם. מגניבים לנו פה מאחורי הקלעים מנגנון שיאפשר לכם לצלם אדם ברשותו הפרטית. לא יעלה על הדעת".

נציג הסנגוריה הציבורית עו"ד גיל שפירא אמר כי נדרש פיקוח ובקרה על ביצוע האזנות סתר. נתונים מהעולם מראים כי בממוצע, בכל האזנת סתר, מאזנים לכ-100 איש.

הועדה תמשיך לדון בהצעת החוק במועד אחר. הועדה תבקש ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת לבדוק מה קובע החוק בנושא צילומי סתר, במדינות אחרות בעולם.