במכללה האקדמית ספיר מגנים בתוקף את החלטת בית ההשקעות "אקסלנס-נשואה" לפטר את הכלכלן הראשי, שלמה מעוז, בעקבות דברים בוטים אותם אמר במהלך דיון בכנס במכללה האקדמית ספיר שעסק במחאה החברתית.

מעוז אמר בין השאר, כי בנק לאומי הוא "בנק של לבנים" וכינה את בג"ץ "מוסד אשכנזים". לדבריו, "המחאה הונהגה על ידי בני האליטה האשכנזית שמתוסכלים מכך שהם צריכים להתחרות כשווים בין שווים"

מעוז, יליד עיראק, טען כי המשטרה נהגה בסלחנות כלפי המפגינים במחאה החברתית האחרונה בשונה מהתנהלותה מול הפנתרים השחורים בשנות ה-70 וחסרי הדיור בשכונת התקווה ובשכונת ג'סי כהן בחולון. "אני רוצה לראות שמישהו ישבור את הראש של האשכנזים בשדרות רוטשילד - המזרחי מכה את המזרחים בהוראת השלטון הלבן".  

"ספיר מגנה בחריפות פיטורי אדם על רקע דעות שהשמיע במסגרת דיון בכנס אקדמי. חופש הבעת הדעה הוא ערך יסוד באקדמיה ובזכויות הפרט. חלק מהדעות שהושמעו על ידי מר מעוז אינן ערבות לאוזניים ובודאי שהמכללה אינה מזדהה עם רובן, אולם אנו עומדים בתוקף על זכותו של אדם להביע את עמדותיו מעל במה אקדמית מבלי שישלם על כך בפרנסתו", אומרים במכללה.

במכללה מציינים, כי "כנס ספיר על פולטיקה אחרת מהווה במה חשובה להחלפת דעות וויכוח על נושאים העומדים על סדר היום במדינת ישראל. הוא מאפשר לאנשי אקדמיה כלכלה וחברה לקיים דיון מעמיק ורציני בנושאי מדיניות מתוך מטרה לאפשר ברור נוקב בסוגיות שעלו במהלך המחאה החברתית. אנו רואים בצעד שננקט כנגד מר מעוז פגיעה מהותית בפלורליזם שהחברה הדמוקרטית אינה יכולה לסבול".