צהרון. איפה הכסף?
צהרון. איפה הכסף?פלאש 90

מכון כת"ר לחקר הכלכלה על פי ההלכה פרסם היום נייר עמדה בו הוא מתייחס לחוק חינוך חינם לילדים מגיל 3.

"החלטת הממשלה על חינוך חינם לילדים מגיל 3 יש בה משום עידוד להקמת משפחה וילודה שהינם ערכים מרכזיים ביהדות, ועל כך בודאי ראויה הממשלה לברכה" כותבים חוקרי המכון ומדגישים כי עם זאת, לדעת מכון כת"ר קיימים שני פגמים עיקריים בחוק המוצע: "מקורות המימון של החוק יבואו, בין השאר, על חשבון תקציבי רווחה, ישירים  או עקיפים. זהו צעד שאינו עומד במבחן ההלכה.

אף שכאמור, מטרת החוק, הינה מטרה ראויה, אסור לה שתבוא על חשבון חובתה הבסיסית של המדינה לדאוג לקיום בכבוד של כלל אזרחיה. על פי ההלכה, אין השלטון מחויב לממן את חינוך הילדים של אזרחיו, אך הוא כן מחויב, כחלק ממצוות צדקה, להבטיח קיום בכבוד של כל אזרח. על השלטון אפוא לקיים חובתו זו בטרם יפנה תקציבים להענקת חינוך חינם למשפחות אשר חלקן הגדול אינן מוגדרות כעניות.

לדעת מכון כת"ר, על המדינה, לוודא ראשית כי בידה די תקציב על מנת להבטיח שכל אזרח במדינה יזכה לקיום בכבוד, אם על ידי יצירת מקומות עבודה והבטחת תעסוקה בשכר ראוי, אם באמצעות הכשרה מקצועית, ואם על ידי תמיכה באלו שאינם יכולים לעבוד. רק לאחר מכן, אפשר וראוי להפנות תקציבים לשם חינוך חינם לגילאי שלש שינתן בלא כל מבחן הכנסה".

עוד מתייחס מכון כת"ר לסבסוד הצהרונים אשר יינתן להורים עובדים בלבד, "העיקרון על פיו אין לסבסד מי שאינו עושה מאמץ לפרנס את משפחתו הינו עיקרון ראוי המעוגן במקורות ההלכה (דרישה אבן העזר ע"א ס"ק ג), אולם אין זה נכון להשתמש בו כדי לשלול את ההטבה מזוגות צעירים בתקופת לימודיהם. על המדינה לעודד זוגות צעירים, הורים לילדים, לצאת ללימודים על מנת שיוכלו בהמשך להשתלב במעגל העבודה. דווקא הסטודנטים הצעירים, שהינם כבר בעלי משפחות אך לומדים במשך רוב שעות היום ועדיין אינם עובדים, הם הנזקקים ביותר לסיוע כספי בחינוך ילדיהם, והם הראשונים שראוי שיקבלו הטבה זו של חינוך חינם מגיל שלוש".