כאן שביתה
כאן שביתהפלאש 90

בצעד נדיר, כל 255 הרשויות המקומיות בישראל עשויות לפתוח ביום שני הקרוב בשביתה ולהפסיק את מתן כלל השירותים. במסגרת השביתה צפויים שיבושים קשים גם במערכת החינוך.

בנוסף לכך, לא יינתנו שירותים מוניציפליים ברחבי הערים לרבות דוחות חנייה, לא תפונה אשפה מהרחובות, יופסקו עבודות הניקיון ולא יבוצעו בדיקות וטרינריות לבשר שאמור להיכנס לערים.

ראשי הרשויות מוחים על סדרה של גזירות שביצעה הממשלה לאחרונה ופגעו בהכנסת הרשויות, בהיקף כולל של כ-3.5 מיליארד וחצי שקל.מרכז השלטון המקומי טוען כי הממשלה פוגעת ברשויות המקומיות בתחומים שונים, בהם הרווחה, החינוך, התרבות, הסעות תלמידים וביטחונם, וציבור הגמלאים.בין השאר ציין השלטון המקומי את הודעתו של שר הפנים אלי ישי כי הוא מקבל את המלצות הוועדה שיזם לצורך בחינה מחודשת של מתן פטור והנחות בתשלומי ארנונה, אשר המליצה על מתן פטורים והנחות לשורה ארוכה של קבוצות באוכלוסייה. ראשי הרשויות זועמים על החלטת הממשלה "להלאים" את כספי התרומות של מפעל הפיס ולהשתמש בהם כדי ליישם את דו"ח טרכטנברג.במרכז השלטון המקומי זועמים גם על ההחלטה לאסור על רשויות מקומיות לקבל תרומות מהמגזר העסקי ועוד.