אלי ישי
אלי ישיצילום: פלאש 90

שר הפנים, אלי ישי, הגיש היום (שלישי) לכנסת בהתאם לחוק הוד"לים ל את דו"ח הועדה לדיור לאומי ממנה עולה כי בהתאם להנחיות שר הפנים ובעקבות הקמת הועדות לדיור לאומי  משרד הפנים אישר בשנת 2011 כ- 50,000  יחידות דיור.

מתוכן כ-  29,000 יחידות דיור פורסמו ברשומות וניתן לשווקם מיידית וכ-21,000 יחידות דיור, מצויות בהליכי פרסום ברשומות, ורק לאחר פרסומן ניתן יהיה לשווקם ליזמים.

מנתוני משרד הפנים עולה כי חל גידול משמעותי במספר יחידות הדיור שאושרו בשנת 2011 על ידי הועדות המחזיות והועדות לדיור לאומי ביחס לשנים עברו, בשנה זו אושרו ופורסמו ברשומות 28,984 יח"ד, לעומת כ- 24,000 יח"ד שאושרו בממוצע בשנים קודמות (גידול שנתי  של כ- 20%).

עוד עולה מהדו"ח כי  טרם חוק הוד"לים, שאושר בכנסת, ממוצע יחידות הדיור שאושר לחודש עמד על כ- 883 יחידות דיור לחודש, ואילו לאחר אישור החוק הממוצע עומד על 3021 יחידות דיור מאושרות לחודש .

מיד לאחר אישור חוק הוד"לים בכנסת הוקמו על ידי משרד  הפנים הועדה הארצית לדיור לאומי הפנים ו- 6  ועדות מחוזיות לדיור לאומי. כמו כן מופו כל התוכניות לדיור שמטופלות על ידי גורמי התכנון והן קודמו הן מסלול הרגיל בועדות המחוזיות והן בועדות לדיור לאומי.

שר הפנים, אלי ישי, בירך על הגידול החשוב שחל בכמות יחידות הדיור שאושרו ע"י הוועדות המחוזיות והוד"לים וציין כי הישג זה הוא תוצאה של צעדי ההתייעלות שנעשו במשרד בשנה האחרונה, עבודה מאומצת של העובדים במוסדות התכנון וכן כתוצאה מהמשאבים שנוספו בעקבות חוק הוד"לים.

יו"ר הוד"ל הארצי, המשנה למנכ"ל משרד הפנים, ד"ר שוקי אמרני, ציין כי השגת היעד של אישור כ- 60,000 יחידות דיור  מידי שנה, מחייב את הגורמים המוסמכים להגיש למוסדות התכנון תכניות למגורים בהיקף הדרוש ובהתאם לכללים המחייבים. כמו כן, נדרש מאמץ משותף של כל משרדי הממשלה כולל תקציבים כדי להסיר חסמים ניהוליים ובירוקרטים  שמעכבים כיום אישור תכניות למגורים ומימושן של תכניות מאושרות.

כן ציין יו"ר הועדה כי לצד המאמצים להאצת הבנייה למגורים ננקטים כל הצעדים הנדרשים להבטיח את איכות התכנון והשמירה על צרכי הציבור וערכי טבע, נוף ואיכות סביבה.