ישיבת בנ”ע תקות יעקב
ישיבת בנ”ע תקות יעקב

ישיבת בנ”ע תקות יעקב בשדה יעקב הוקמה לפני 54 שנים על ידי מרכז ישיבות בני עקיבא

, כ"ב בטבת תשע"ב

ישיבת בנ”ע תקות יעקב בשדה יעקב הוקמה לפני 54 שנים על ידי מרכז ישיבות בני עקיבא. בעשור האחרון הישיבה חורתת על דגלה את ערך האינטגרציה התרבותית והלימודית כערך לאומי- חינוכי וקולטת מגוון רחב של תלמידים מאוכלוסיות שונות, עולים וותיקים כאחד. ראש הישיבה, הרב מלאכי קופמן, בוגר ישיבת מרכז הרב ובוגר כולל בגוש קטיף, שימש ר”מ בישיבה עשרים ואחת שנים וזו השנה הרביעית שהוא משמש כראש הישיבה. הישיבה מונה למעלה מ 300- תלמידים בכיתות ז’-י”ב, והפכה בעשור האחרון למוסד מרכזי מוביל בצפון הארץ.

מהו סוד ההצלחה של הישיבה? סוד ההצלחה של הישיבה נעוץ בשפה החינוכית אשר נובעת מאהבה ואמוןבצוות ובתלמידים:

# האמון בכוחו של כל אחד ואחד מבאיהישיבה נותן כוח פעולה, התקדמות וגילויעצמי.

# האמון מאפשר להיפתח ולהקשיב איש לרעהו, להיות אוזן קשבת לצרכיו הרגשיים והלימודיים של התלמיד.

# האמון מאפשר דיבור פתוח על החיים ועל הדעות הנושבות בנפשו של התלמיד ובעולם שבחוץ.

# האמון מאפשר חינוך למורכבות דתית ופתיחות מחשבתית ולמפגש עם אוכלוסיות מגוונות.

# האמון מאפשר לתלמיד להיות שותף לחלק מהותי מהחלטות הישיבה מתוך מקום של בחירה ואחריות.

# האמון, האהבה והכבוד נותנים אפשרות לאינטגרציה בין האוכלוסיות השונות הבאות בשערי הישיבה.

מה הוא “אני מאמין” של הישיבה? הבסיס החינוכי שלנו נובע מראיית התלמיד כבן אדם, וראיית כל הבא בשערי הישיבה כמי שנמצא בתהליך חינוכי שאינו נגמר לעולם.

מה הם המקצועות והמגמות בישיבה? לצד המגמות הקיימות כיום - מגמת הנדסת תוכנה, מגמת רפואה ומגמת תקשורת - תיפתח בשנה”ל תשע”ג מגמת תקשוב שעניינה לימודי טכנאות מחשבים.

החידוש הגדול הוא שבשנת תשע”ג תיפתח מגמת קולנוע מוגברת פנימייתית בשיתוף ובליווי של בית ספר לקולנוע “מעלה”. מגמת הקולנוע היא חלק מאותה שפה של מורכבות דתית, של חינוך פלורליסטי הבא להפגיש בין העולמות השונים שבהם חי התלמיד הדתי-ציוני כיום.

הישיבה אקסטרנית וקיימת אפשרות לפנימייה מלאה או חלקית, מכיתה ט’ ומעלה. מגמת הקולנוע הפנימייתיתמיועדת לבוגרי כיתה ח’ בלבד.

מה מייחד את ישיבתכם משאר הישיבות? פלורליזם תרבותי,שפה פתוחה ודמוקרטית, קשר אישי עם הצוות, כבוד לתהליכי ההתבגרות של התלמיד, חינוך פתוח, נתינת מקום לבחירה ואחריות ועוד.

מתי מתקיימים ימי עיון לפני מועדי מבחני כניסה? יום פתוח לתלמידים ולהורים יתקיים בע”ה ביום שישי ג’ שבט