חונכים בחיוכים. הטקס בשגב שלום
חונכים בחיוכים. הטקס בשגב שלוםמשרד התמ"ת

מרכז הכוון תעסוקתי "ריאן", המיועד לקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב, נחנך אתמול בטקס חגיגי ב-במעמד המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום, שר התמ"ת, שלום שמחון,  מנכ"ל תב"ת - ג'וינט ישראל פרופ' יוסי תמיר ומנכ"ל החברה למתנ"סים מר איתן מזרחי.

נזכיר כי בדצמבר 2007 מונתה ועדת גולדברג, אשר קבעה כי "מתחייב פתרון מערכתי כולל ומשולב בנושא הקרקע ובנושא תכנון ההתיישבות, התעסוקה והחינוך, כשאלה משולבים בנושא תנאי החיים ביישובים (המוכרים ואלה שיוכרו)". בעקבות כך, כחלק מהחלטת הממשלה מס. 3708, אימצה הממשלה תכנית חומש (2016-2011) לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב, בין השאר על ידי קידום התעסוקה בקרב אוכלוסייה זו באמצעות הקמת מרכזי תעסוקה קהילתיים. ההשקעה המשותפת של כל הגורמים במרכזי התעסוקה בנגב היא כ-100 מיליון ₪ לחמש שנים.

שר התמ"ת שלום שמחון אמר בכנס כי "המרכז יספק מענה כולל לצרכים בתחום התעסוקה באוכלוסיית הבדואים בנגב לרבות הסרת החסמים התעסוקתיים הקיימים כיום, באמצעות העצמת הפרט מתוך הקהילה לטובת שילובו בעבודה, תוך הכוונה ללימודי הכשרה מקצועית ולהשכלה המותאמים לדרישות השוק והשמתו בעבודה. הקמת רשת מרכזי תעסוקה בתוך החברה הבדואית מצטרפת לפעילות נוספת של משרד התמ"ת ושל הממשלה  להקמת מרכזי תעסוקה נוספים עבור מגזר המיעוטים, שתהווה למעשה רשת תעסוקה ארצית לטיפול פרטני וקהילתי באוכלוסייה זו".

המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל, השר סילבן שלום, הוסיף על הדברים ואמר: "בשנתיים האחרונות המשרד בראשותי השקיע כ- 20 מיליון ₪ בפרויקטים שונים במגזר הבדואי כמו קריית חינוך שיקומית, חווה אקולוגית, מרכזי צעירים ומבני ציבור בערים. התוכנית למרכזי תעסוקה היא חלק מהתוכנית הלאומית אסטרטגית 'נגב 2015 ' שקודמה על ידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל. המרכזים לקידום התעסוקה פועלים בשיטות וכלים מותאמי התרבות הבדואית ונותנים מענה הוליסטי לגברים ונשים המעוניינים לקחת חלק בשוק התעסוקה".

אבי פלדמן, מנהל המטה לפיתוח אזורי במשרד התמ"ת: "התכנית הרב שנתית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכלי של האוכלוסייה הבדואית בנגב עוסקת באחד היעדים החשובים ביותר למדינה. הקמת המרכז התעסוקתי בשגב שלום הינו צעד נוסף לכיוון של פריסה מלאה של מרכזי תעסוקה בכל אזור הנגב, תוך מתן מענה הוליסטי ומלא לפן הנגשת השירותים, ההכשרה המקצועית וההשמה בתעסוקה של האוכלוסייה על פי צרכיה הייחודיים. מרכזי התעסוקה מכוונים ליצור תעסוקה בכל הרמות – החל ממקצועות טכנולוגיים וכלה בתפקידים בלתי מקצועיים".

עלות תכנית החומש כולה עומדת על כ- 1.2 מיליארד מתוכם 368 מיליון ₪ מטעם משרד התמ"ת. במסגרת התכנית תוסדר סוגיית הסדרת הקרקעות וההתיישבות הבדואית בנגב, יוקמו מרכזי תעסוקה, יורחב משמעותית היצע המסגרות לילדים, במטרה לעודד יציאת נשים בדואיות לעבודה, יוענקו הטבות וסיוע למעסיקים שיעסיקו עובדים מהמגזר, ויורחבו אזורי תעשייה קיימים. בראש המטה ליישום התכנית להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב עומד רמ"ט דורון אלמוג.

בהחלטה נקבע כי האחריות להקמת מרכזי ההכוון התעסוקתיים הינה על משרד התמ"ת כמשרד המקצועי המוביל, בשותפות עם ג'וינט ישראל והמשרד לפיתוח הנגב והגליל. החברה למתנ"סים נבחרה להקים ולהפעיל את המרכז האזורי והמרכזים היישוביים לאור ההכרות והעבודה המקצועית עם הקהילה הבדואית בנגב. מרכזי התעסוקה מופעלים בשותפות המתנ"ס המקומי המהווה תשתית קהילתית. מרכזים אלה יהוו תשתית למתן מענה כולל לצרכים בתחום התעסוקה באוכלוסיית הבדואים בנגב ולטיפול והסרת החסמים התעסוקתיים הקיימים כיום. עקרון הפעולה המנחה הוא, העצמת הפרט מתוך הקהילה לטובת שילובו בעבודה, תוך הכוונה ללימודי הכשרה מקצועית ולהשכלה המותאמים לדרישות השוק והשמתו בעבודה. שותפות האוכלוסייה הערבית בהובלת התוכנית במרכזי התעסוקה נמצאת בבסיס התכנית ומאפשרת את היות התכנית וולונטרית לחלוטין ולא מחייבת את האזרח באיזשהו אופן. שותפות זו כוללת גיוס המנהיגות הפורמאלית והלא פורמאלית, המסורתית, הדתית והאקדמאית בנוסף לעבודת שטח בתוך השכונות והמשפחות לשם גיוס משתתפים ושינוי עמדות  ביחס לסוגיית התעסוקה בקרב האוכלוסייה.

 סל השירותים שיוענק במרכז כולל כלים ומסלולים רבים: ביצוע אבחונים והכוונה מקצועית, סדנאות להקניית כישורים לעולם העבודה, הדרכה בניהול כלכלת המשפחה, הקניית מיומנויות בסיס לעולם העבודה, סיוע בכתיבת קו"ח, סימולציות לראיונות עבודה, בניית מאגר מעסיקים ומשרות, סיוע בחיפוש עבודה, עידוד יזמות עסקית וכישורי ניהול עסק, ליווי ותמיכה במהלך ולאחר השמה, ובניית מערך התנדבות מקדמת תעסוקה בקהילה.

 מאז תחילת העבודה בפועל של המרכז בשגב שלום במרץ 2010 טופלו במרכז למעלה מ-500  תושבים. במהלך שנת 2011 בלבד השתתפו בפעולות המרכז 283 תושבים, מתוכם 133 עברו השמה בהצלחה. בין הפרויקטים שבוצעו עד כה: הקמת מועצת נשים, פרויקט התערבות בתעסוקה בתיכונים, פיתוח המודל מוקדים ביתיים, תכנית אסטרטגית יישובית למסגרות לילדים וקבוצת אשראקה- פרויקט ליווי אישי אינטנסיבי לתעסוקה לנשים בדואיות צעירות בעלות 12 שנות לימוד, אשר מעולם לא עבדו.

שגב שלום הוא יישוב בדואי בעל כ-7,500 תושבים. הרמה הסוציואקונומית של שגב שלום הינה הנמוכה ביותר- 1. 57% מהשכירים משתכרים שכר מינימום ומטה כאשר השכר הממוצע לחודש לשכיר עומד על 3,859 ₪. 31% מתושבי היישוב בעלי למטה מ-9 שנות לימוד, 22% בעלי תעודת בגרות, 16% עם השכלה על-תיכונית ואקדמית. 33% עובדים מתוך אוכלוסייה בגיל העבודה, מתוכם 32% נשים ו-68% גברים. 21.6% עובדים מחוץ ליישוב, 96% שכירים.

בין יתר הפעילויות ליווה המרכז את הקמתו של מפעל "עוף עוז" בשגב שלום שנפתח באפריל 2011 ובו מועסקים כ-900 עובדים מתוכם 85% מהמגזר הבדואי. על מנת להתאים את תנאי העבודה למגזרים השונים שמועסקים בו, הוקמו במפעל זה בצד זה בית כנסת למגזר היהודי ובית תפילה למגזר הבדואי- דוגמא לדו קיום ושיתוף פעולה מופתי. כל עובדי המפעל הינם עובדים ישירים, המקבלים את כל התנאים הסוציאליים המגיעים להם עפ"י חוק.

 בנוסף למרכז בשגב שלום, פועל מאז 2010 מרכז תעסוקה קהילתי בח'ורה. בשנת 2011 עמד התקציב השנתי לתפעול המרכז על כ- 1,270,000 ₪ במרכז בח'ורה טופלו עד כה 945 משתתפים. מתוכם 197 השמות מתחילת שנת 2011. בימים אלו עובדים על שלוחת הקמה למרכז תעסוקה נוסף בעיר רהט.