לא ישולבו במועצת הרבנות הראשית. הפגנת קייסים
לא ישולבו במועצת הרבנות הראשית. הפגנת קייסיםפלאש 90

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל של ח"כ שלמה מולה (קדימה), ההצעה שבאה לקבוע כי מספר הרבנים אשר ימונו על ידי הרבנים הראשיים לאסיפה הבוחרת יפחת מ-10 ל-8 וכי ימונו לאסיפה זו 2 קייסים על ידי השר.

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "קהילת יהודים יוצאי אתיופיה חיה בישראל כבר למעלה משלושים שנה. מתחילת התקופה לא הוכרה ההנהגה הדתית של הקהילה כשוות מעמד בממסד הדתי, זאת למרות שקהילת יהודי אתיופיה מהווה חלק משמעותי בחברה הישראלית. הקהילה נתקלה ועודנה נתקלת בקשיים רבים מול הממסד הדתי במדינה. לצורך פתרון הבעיות הללו והקלת הקשיים ישנו הכרח לשלב בממסד הדתי את המנהיגים הרוחניים של הקהילה, הידועים בכינויים "קייסים". הקייסים מכירים את בני קהילתם והוכשרו לשמש כרבני הקהילה עוד באתיופיה. עם הגיעם ארצה נפגע מעמדם על ידי הממסד הדתי שאינו מכיר בחשיבותם כמנהיגי הקהילה. שילובם של הקייסים באסיפה הבוחרת של הרבנות הראשית לישראל יוכל להיטיב עם שילובה של הקהילה האתיופית כולה".

השר לענייני דתות, יעקב מרגי, השיב להצעה ואמר כי המשרד בראשו הוא עומד עושה רבות על מנת לתת לקייסים מעמד בהענקת שירותי הדת לבני קהילתם. עם זאת כל נושא החלוקה העדתית בבחירות לרבנות הראשית הוא אנרכוניסטי. “האם אנחנו רוצים לתת ייצוג להונגרים, לרומנים, לטוניסאים, למרוקאים ולכל עדה ומדינה ממנה הגיעו עולים? גם עם החלוקה המסורתית הקבועה בחוק בין אשכנזים לספרדים אנחנו כבר מתקשים להתמודד, ויש כאלו שמערערים ומהרהרים עליה. ודאי שלא נכון היום להוסיף חלוקות שכאלה".

יצוין כי 21 ח"כים תמכו בהצעה ו-33 התנגדו לה.