המדד המשולב לדצמבר 2011 עלה ב-0.2 אחוז

בנק ישראל הודיע הערב כי נתוני המדד בחודשיים האחרונים מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק.

אבי חיים , כ"ג בטבת תשע"ב

המדד המשולב לדצמבר 2011 עלה ב-0.2 אחוז-ערוץ 7
בנק ישראל בירושלים
פלאש 90

המדד המשולב למצב המשק בחודש דצמבר עלה ב-0.2 אחוז. כך הודיע היום בנק ישראל. נתוני המדד בחודשיים האחרונים מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק, אך בקצב מתון יחסית לזה שנרשם ברביע השלישי של השנה.

העלייה במדד החודש משקפת עליות במדד יבוא מוצרי צריכה ובמדדי יצוא השירותיים והסחורות, שקוזזו על ידי ירידות במדדי הייצור התעשייתי ופדיון המסחר והשירותיים.

בסיכום שנתי המדד המשולב השנה רשם בשנת 2011 עלייה נאה בשיעור של 4.9 אחוזים בממוצע לאחר כ-5.9 אחוזים בממוצע בשנת 2010. יצוין כי עפ"י אומדני הלמ"ס המוקדמים נרשמה בשנת 2011 צמיחה נאה בתוצר העסקי ששיעורה עמד על כ- 5.1 אחוזים בממוצע.

עוד נמסר מבנק ישראל כי מדד הייצור התעשייתי ירד בנובמבר בשיעור של 2.1 אחוזים, לאחר עליה בו של 2.3 אחוז באוקטובר. מדד הפדיון של המסחר והשירותים ירד בנובמבר ב-0.4 אחוזים לאחר יציבות בו בחודש אוקטובר. מדד יצוא השירותים (ללא שירותי תחבורה) עלה בדצמבר (אומדן בנק ישראל), בשיעור של 0.1 אחוזים לאחר שעלה ב-1.2 אחוזים בנובמבר. מדד יבוא תשומות לייצור ירד בדצמבר בשיעור של 0.1 אחוזים, בהמשך לירידה של 2.3 אחוזים בנובמבר. מדד יצוא הסחורות עלה בדצמבר בשיעור של 1.4 אחוז, בהמשך לעליה של 0.7 אחוז בנובמבר. מדד יבוא מוצרי צריכה עלה בדצמבר בשיעור של 2.1 אחוזים, בהמשך לעליה של 0.2 אחוזים בנובמבר.