מגרון. מזמינים לקרב משפטי.
מגרון. מזמינים לקרב משפטי.פלאש 90

בית משפט השלום חייב היום את הפלסטינים שהגישו את העתירה נגד מגרון, לשלם פיצויים בסך 7,000 ₪ לתושבי מגרון  ו-12,000 ₪ למדינה. זאת בגלל ההחלטה של הפלסטינים למשוך את התביעה האזרחית לבירור זכויותיהם בקרקע.

לדעת שופטת השלום מרים ליפשיץ-פריבס, התובעים הפלסטינים צריכים לפצות את תושבי מגרון על הטרחה שהיתה עד כה. יתר על כן, ציינה בפס"ד כי בהליך האזרחי, אין להטריח את תושבי מגרון פעם נוספת לבוא לבית המשפט או להביא מסמכים שונים.

כמו כן, אסרה השופטת ליפשיץ-פריבס על התובעים הפלסטינים לקיים הליכים נוספים באפיק האזרחי.

השופטת מרים ליפשיץ-פריבס כתבה בפסק הדין: "משטרחה הנתבעת להתגונן מפני התביעה והוטרחה לקיום הליכים מקדמיים בהיקף המסמכים רבים ומשדחו התובעים את הצעתה לחסוך מהוצאותיה, אם תתברר תחילה שאלת הפיצוי בגין נזקי התובעים עקב מניעת השימוש במקרקעין, זכאית הנתבעת להוצאות עם הפסקת התובענה. נכונים הדברים בפרט משנגררה הנתבעת לניהול הליכים במקביל, בשאלת סילוק היד, של צד ג' מהמקרקעין ואין לפטור את התובעים מהוצאות, משבחרו להפסיק את התובענה".

בתגובה מסרו נציגי המטה המשותף הכולל את וועדי המתיישבים ותנועת קוממיות: "הסיפור האמיתי מאחורי העוול שנעשה למגרון הולך ומתגלה. בית המשפט אמר את דברו אחרי שהפלסטינים הובלו על ידי "שלום עכשיו" לבית המשפט ללא הוכחות. זו הוכחה נוספת שאין לפלסטינים התובעים "בעלות" על הקרקע, אין שום הוכחה שזה אכן כך. אנחנו נמשיך לפעול להישארות היישוב מגרון על הקרקע. זה הזמן שראש הממשלה ייתן ליבו סוף סוף אל העוול הנורא שנעשה וייעלה את חוק ההסדרה למגרון להצבעה מהר ככל האפשר".