הפרקליטות: דני דנקנר יועמד לדין בכפוף לשימוע

פרקליטות המדינה הודיעה ליו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בשל קבלת הלוואה במרמה מבנק הפועלים

אורנית עצר , כ"ט בטבת תשע"ב

נחקר. דנקנר
נחקר. דנקנר
פלאש 90

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה אתמול לבא כוחו של יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע בפרשה נוספת שעניינה קבלת הלוואה במרמה מבנק הפועלים.

ממשרד המשפטים נמסר כי הפרשה הנוגעת לקבלת ההלוואה של דנקנר מבנק הפועלים הופרדה מכתב החשדות הראשון שהועבר לדנקנר לאור החלטתו של פרקליט המדינה משה לדור שלא לדון בפרשה ולהעביר את קבלת ההחלטה לעו"ד שי ניצן, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים מיוחדים. 

כתב החשדות הנוסף, אשר כאמור הועבר לסנגורו של דנקנר, מייחס לדנקנר עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון.

על פי החשדות בתאריך 27.10.2008, או בסמוך לכך, פנה דנקנר אל ציון קינן, מנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים, ואמר לו כי ברצונו לקבל מסגרת אשראי על סך של 3.4 מיליון דולר, סכום שווה ערך לסך של 12,841,800 מיליון ₪ לפי שער חליפין דאז, לתקופה של שנה כהלוואת גישור מבנק הפועלים.

דנקנר אמר לקינן כי מטרת האשראי המבוקש היא מימון השקעה לבניית נכס נדל"ן. מתוקף מעמדו של דנקנר בבנק, הועברה בקשתו של דנקנר לועדת בעלי עניין. בעקבות דבריו של קינן, בין היתר, לגבי מטרת בקשת האשראי, אישרה ועדת בעלי עניין את הבקשה בכפוף לבדיקה של קינן כי סך שווי עושרו האישי של דנקנר, כפי שהוצהר על ידו בדו"ח העושר האישי, עומד על סך של לפחות פי שניים מבקשת האשראי.

במהלך חודש נובמבר 2008 שלח דנקנר שתי הצהרות שונות לגבי שווי עושרו האישי, אשר הכילו פרטים  כוזבים או חסרים. בעקבות המצג שהוצג על ידי דנקנר, אושרה באופן סופי העמדת מסגרת האשראי לטובתו. לאחר שהועמדה לו מסגרת האשראי דנקנר השתמש באשראי לצורך שימושים שונים אך לא לצורך בניית נכס הנדל"ן.

בגין מעשים אלה, מייחסת הפרקליטות כאמור לדנקנר עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וביצע פעולה ברכוש אסור על פי חוק איסור הלבנת הון.

לדנקנר אמור להיערך בקרוב שימוע במשרדי המחלקה הכלכלית בעניין כתב החשדות שנשלח אליו. ניתן להניח כי החשדות המפורטים במכתב הנוסף של הפרקליטות, יבחנו במסגרת אותו שימוע.