יש לכם רעיון? הוא מחכה. השר איתן
יש לכם רעיון? הוא מחכה. השר איתןפלאש 90

השר מיכאל איתן (ליכוד), המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור וממשל פתוח, מפרסם היום באמצעות משרד רה"מ קריטריונים לתמיכה במפתחי אפליקציות שיסייעו להנגשת מידע ממשלתי ולשיפור השירות לציבור. עוד יתמוך השר איתן בגופים המבקשים לקדם את חופש המידע ופתיחת מאגרי מידע ממשלתיים, על ידי קידום הנושא בקרב עובדי ציבור. לצורך קידום הנושא יקצה השר 250 אלף ₪, אשר יחולקו בין הגופים שיעמדו בקריטריונים.

השר איתן אמר היום כי "בקיץ האחרון ראינו את מאות אלפי המפגינים שמחו לא רק כנגד יוקר המחייה אלא גם כנגד הניכור והניתוק בין הממשלה לציבור. מענקים אלה אמורים לסייע למפתחים לייצר אפליקציות שיאפשרו לציבור לעקוב אחר פעילות הממשלה, לבקר ולמדוד את ביצועיה, ולהשתתף בתהליך קבלת ההחלטות. באחרונה, אנו רואים גל של צעירים מוכשרים, שיוצרים אפליקציות מרשימות ופשוטות בתחום, מתוך רצון לתרום לדמוקרטיה הישראלית ולשירות לציבור. את הגל הזה צריך לחזק ולכן אנו מקציבים סכום כסף ראשוני לנושא. אני מקווה כי התגובה תהיה חיובית ובשנים הבאות יוגדלו הסכומים בצורה משמעותית".

היישומים שיפותחו במסגרת התמיכות יוצגו בקוד פתוח, תחת רישיונות שימוש שיתופיים, אשר יאפשרו לציבור המפתחים לעשות בהם שימוש ולהמשיך ולפתח אותם לצרכים שונים. קריטריוני התמיכות יוצגו באתר משרד רה"מ להערות הציבור עד לתאריך ה- 7/2/12, ולאחר מכן יפורסמו קריטריונים סופיים, על פיהם יוכלו ארגונים ומפתחים להגיש בקשה לתמיכה בפעילות.

התמיכה במפתחים באה כחלק ממדיניות הממשל הפתוח אותה מקדם השר איתן מתוקף תפקידו. במסגרת המדיניות הוקם אתר שיתוף הציבור (shituf.gov.il) המאפשר לציבור להעיר ולהשפיע על פרויקטים ממשלתיים ותזכירי חוק, נחשף תקציב המדינה המלא (budget.msh.gov.il) בעשרים השנים האחרונות במונחים של תכנון מול ביצוע, בשיתוף הסדנא לידע ציבורי, והופעל מערך שיתוף הציבור בועדת טרכטנברג (hidavrut.gov.il), אשר שידר את דיוני הועדה, אסף למעלה מ- 3,300 הצעות ואיפשר לציבור להשתתף באופן חסר תקדים בדיוני הועדה.