לא היה מנוס מפשרה. רותם
לא היה מנוס מפשרה. רותםפלאש 90

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק המרכז לגביית קנסות של חברי הכנסת אורלי לוי, דוד רותם וקבוצת חכי"ם נוספת.

על פי ההצעה קטין נפגע עבירה שנפסקו לטובתו פיצויים, והחייב לא שילם את הפיצויים, המרכז לגביית קנסות, ישלם פיצויים לקטין, עד גובה 10,000 ₪. המרכז לגביית קנסות, יתבע את הכסף ששולם לנפגע העבירה, מהעבריין הפוגע בצירוף הפרשי ריבית והצמדה. הפיצויים ישולמו רק לנפגעי עבירה שביום גזר הדין, לא מלאו להם 18 שנה. הפיצויים ישולמו לקטין לאחר גזר הדין אף אם העבריין הגיש ערעור על ההרשעה או על גזר הדין.

מנתונים שנמסרו לוועדה, עולה כי בשנת 2010, 253 קטינים קיבלו פיצויים בסכום כולל של כ- 1.7 מיליון ₪ (הסכום מתייחס לכספים ששולמו בפועל ולא לפיצויים שנפסקו ע"י בתי המשפט). אם החוק היה מוחל גם על נפגעי עבירה, שהיו קטינים במועד הגשת כתב האישום, הנתונים היו מגיעים ל- 371 קטינים בעלות כוללת של כ- 2.2 מיליון ₪.

יוזמת החוק, ח"כ אורלי לוי-אבקסיס, אמרה כי מדובר במהפך. "לראשונה המדינה מסכימה לשלם לקטין נפגע עבירה פיצויים. החוק נדון בכנסת במשך שנים רבות, ובזכות שיתוף פעולה, ורצון טוב של משרדי המשפטים והאוצר, הצלחנו לברך על המוגמר".

מנכ"ל המועצה לשלום הילד, ד"ר יצחק קדמן, שנכח בדיון טען כי החוק מצומצם מאוד. "אין כל היגיון שבשל הסחבת בבתי המשפט, נפגע עבירה שהיה קטין בעת ביצוע העבירה ועד לסיום המשפט, הוא בגר, לא יקבל את הפיצויים. בנוסף, לדעתו, התקרה שנקבעה בחוק בסך 10,000 ₪, נמוכה מידי. עוד אמר קדמן, כי החוק מעניק למדינה זכות נושה ראשונה בתביעה כנגד העבריין הפוגע בתביעה לתשלום הפיצויים שהמדינה שילמה במקומו. לדבריו, "ראוי להעניק את זכות הנשייה הראשונה, לנפגע העבירה".

יו"ר הועדה, ח"כ דוד רותם, שכאמור גם הוא בין יוזמי החוק השיב לקדמן ואמר שלא היה מנוס מפשרה עם משרד האוצר, על מנת שהממשלה תתמוך בחוק. "אם נעמוד על תשלום הפיצוי המלא, והכלתו גם על נפגעי עבירה שהיו קטינים בעת ביצוע העבירה, החוק יהפוך לתקציבי (בעלות של מעל 5 מיליון ₪) והממשלה תתנגד להעברתו". רותם סבור, כי ראוי שהמדינה תישא בעלות המלאה של הפיצויים שנפסקו לכל נפגעי העבירה, אף לבגירים, עקב כישלונה, בהגנה על אזרחיה.