הרב ישראל רוזן
הרב ישראל רוזןכנס ירושלים
ראש מכון צומת, הרב ישראל רוזן, התייחס לפסק ההלכה שפורסם לפיו חיל איסור להשתמש בברזי מים בשבת בבתים שבהם קיימת משאבה להגברת הלחץ.

"למיטב ידיעתנו", מבהיר הרב רוזן, "הכוונה לסידור טכנולוגי חדש לפיו המשאבה פועלת ברציפות, ורק עוצמת הפעולה משתנה בהתאם ללחץ ("משאבת תדר משתנה"). בצנרת המים קיים חיישן-לחץ המשותף לכל הבנין, והוא מושפע ברציפות מצריכת מים בדירה כלשהי, בשיטת 'נגד משתנה' ללא שום פתיחה או סגירה של מעגל או מגע חשמלי. עוצמת המשאבה משתנה ללא הרף בהתאם לחיישן-לחץ זה".

הרב רוזן ציין כי "לדעת מכון 'צומת', לאחר התייעצות עם רבנים ופוסקים מובהקים, שיטה זו מותרת לכתחילה וללא פקפוק. בשינוי רציף של זרם, מתח ותדר אין שום מלאכה בשבת, לא מן התורה ולא מדרבנן (אלא א"כ קיים חוט לוהט שעצמתו משתנה, כמו נורת ההלוגן בסלון הבית)".

"שינויים רציפים כאלו קיימים במערכות מודרניות רבות (כמו מיכשור נפוץ להקלת נשימה בשינה, גלאי מתכת בשערי הכותל המערבי ועוד, כל מצלמות למיניהן המצויות בכל פינת רחוב וכן חיישנים רבים הממלאים את חלל עולמנו)".

"אגב, בשיטה זהה פועלים מזגני ה'אינוורטר' שהפכו ללהיט. גם כלפיהם 'יצא קול' בני-ברקי שיש בהם חילול שבת, כי חיישן הטמפרטורה רגיש והוא מושפע מפתיחת חלון ודלת והמזגן מגיב ומשתנה ללא הרף בהתאם, וברציפות (ללא כל סגירה או פתיחה של מעגל). במכון 'צומת' אנו סבורים כי שיטה זו מותרת עקרונית ולכתחילה".

עם זאת, הדגיש ראש מכון צומת כי "אכן, כל ציוד זקוק לבדיקה ולאישור ספציפי, ויש להפעילו רק בהתאם להנחיות הלכטכניות".