תושבי העיר שדרותמגלים שעירם משנה את פניה עם כניסתם שלאלפי מסתננים סודנים לעיר,ברובם גם לא חוקיים.ביומן ערוץ 7שוחחנו עם דוד אביקר,תושב העיר וחבר הגרעין התורני בה,המספר על התופעה ההולכת וגוברת,או כלשונו, "אנחנובמתקפה סודנית שמתעצמת בשנה האחרונה".

על התהליך מספראביקר: "הםהגיעו טיפין טיפין,ועכשיו הם לוקחים מקומות עבודה בליסוף. אין מפעלבשדרות שלא עובד עם פועלים סודנים,כל הרשתות מעסיקות אותם.אפילו העירייה עצמה מעסיקה אותם".

"אפשרלבוא בכל בוקר לכיכר ולמצוא אותם יושביםעל המדרכה ועל ספסלים.מגיעים אנשים ואוספים אותם לעבודה",הוא מספר ומוסיף:"הם מתקשרים לקרובים שלהם ומתדרכיםאותם להגיע לכאן".

אביקר מספר כיאנשי הגרעין התורני חשים את התופעה באופןברור, בשל השתלבותם בשכונות החלשותיותר שבעיר. בדירהשמעליה התפנתה משפחה.אחרי כמה ימים הגיעה חבורת סודנים.כל אחד מהם שם 200שקלים, וכךהם מוכנים לשלם יחד 2,500או 2,800 שקליםבמקום 1,300 שאותםמשלמות המשפחות.

בעלהדירה בקומה למטה שמע על הרווחים והודיעלמשפחה שגרה אצלו שיעזבו או שישלמו 2,500שקלים. הםעזבו לבית הסבתא,ובתוך יומיים הגיעה חמולה.הם משלמים במזומן.בדירה ממול בעל הדירה כבר הודיע למשפחהשגרה כבר כמה שנים שהוא רוצה 2800שקלים כי יש מי שישלם את הסכום הזה.הוא רוצה להוציא אותם בעזרת בית המשפט.הוא כבר תלה מודעה על המרפסת".

עוד מוסיף אביקרומספר על פעם אחת בה נכנס לאחת הדירותהמאוכלסות על ידי סודנים לאחר שאחד מהםככל הנראה גנב ממנו אופניים.בדירה עצמה גילה עשרות מזרונים שלסודנים שלמיטב ידיעתו כולם שוהים בלתיחוקיים. "הםמגרשים אותנו לאט לאט".

וגם הפשיעהבשדרות עולה בעקבות התגברות התופעה.אביקר עצמו מתנדב בכוח משמר אזרחיחדש שהוקם בעיר,ולדבריו בתדריכים טרם הפעילות התמונהברורה עבור כוחות הביטחון.הפשיעה עולה והמוקדים שלה הם אותםמסתננים מסודן.

אביקר מנסה לקדםיוזמה שתוצג בפני חברי הכנסת ולפיה תועלההצעת חוק שתאסור מכירה והשכרה של דירותלשוהים בלתי חוקיים."אנחנו באבסורד.בוגרי צבא שמשלמים מיסים כחוק נדחיםבגלל הסודנים. זהמה שיקרה גם לי כשיסתיים חוזה השכירותשלי".

לדבריו, תושביהשכונות המבוססות בשדרות גם הם אינםמודעים למציאות הקשה בשכונותיה החלשותשל העיר, ועל אחתכמה וכמה תושבי ערים אחרות קרובות אורחוקות.

סוגיה נוספתאותה הוא מעלה היא סוגיית המאבק התרבותי,כלשונו. "ישכאן מאבק תרבותי. הםפתחו כאן כנסייה שבקושי רב נלחמנו והצלחנולסגור אותה. יהודיותמסתובבות איתם. כשישמישהו שמחייך אליהן ומדבר איתן הן הולכותאיתו. הם מגיעיםברובם גברים ומחפשים את הבנות שלנו".