גל ילדים
גל ילדיםצילום: פלאש 90

ועדת השרים לכלכלה אישרה היום (שני) את הצעת שר התמ"ת שלום שמחון להסרת גגות האסבסט במעונות היום בעלי סמל מעון מטעם משרדו. התמ"ת ישקיע בפרוייקט 40 מיליון ₪ מתקציבו. 

על פי ההצעה יפרסם משרד התמ"ת הוראה המחייבת את כל המעונות בעלי סמל מעון הפועלים במבנים בעלי גגות אסבסט להחליפם עד לסוף שנת 2013. בישראל פועלים כיום כ- 200 מעונות בעלי גגות אסבסט.

ומה עם המימון? כל מוסדות הציבור והגופים האחרים בעלי סמל מעון מטעם משרד התמ"ת, שאינם בגדר "רשות מקומית" יקבלו  מימון של 90%.  במעונות שבהם הארגון המפעיל הינה רשות מקומית המימון יתקבל לפי רמה סוציו אקונומית של הרשות, כפי שנקבעה על ידי הלמ"ס.

לדברי שמחון "מעונות יום המוכרים על ידי המשרד נדרשים לעמוד בסטנדרט של בטיחות ותברואה, שנקבע על ידי משרד התמ"ת הכולל בין היתר דרישה לעמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה בעניין מפגעים סביבתיים. בכדי לאפשר למעונות בעלי הסמל להגיע לסטנדרט האמור פורסמו מבחני תמיכה מתאימים, אולם מבחנים אלו דורשים הבאת המעון כולו לעמידה בדרישות הסטנדרט ואת השתתפות המעון בעלות השיפוץ. לא כל מעונות היום מסוגלים לשאת בכך באופן מיידי ומהיר".

עוד ציין כי "ישנם מעונות בעלי סמל בהם מצויים גגות אסבסט צמנט אשר מהווים פוטנציאל למפגע סביבתי וגורם העלול לסכן את בריאותם של הילדים השוהים במעון, אשר המשרד מעוניין להסירם ולהרחיקם מהילדים השוהים במעונות המוכרים מהר ככל הניתן. על כן מתבקש הליך נפרד, ממבחני התמיכה הקיימים, שכל מהותו היא החלפת הגגות".

בתמ"ת מציינים כי הצעת ההחלטה עולה בקנה אחד  עם המדיניות הכוללת של התמ"ת ושל כלל הממשלה לקידום קיומם של מעונות יום מוכרים ובטוחים לשהותם של ילדים בגילאים המתאימים, החלטה תואמת להחלטת הממשלה שאימצה את המלצות ועדת טרכטנברג וקבעה כי המטרה היא לשפר את פוטנציאל הצמיחה של כלל המשק, להגדיל את שוויון ההזדמנויות באופן של תגבור מספר מעונות היום שיקבלו עליהם את צו הפיקוח על המחירים, בכפוף לעמידתם בתקינה הנדרשת.