בני משפחתה של תאיר ראדה ז"ל שנרצחה לפני כחמש שנים בעיר מגוריה קצרין הגיעו להסדר עם משרד החינוך ומועצת קצרין ולפיו תקבל המשפחה פיצוי של כמיליון וארבע מאות אלף שקלים, ובזאת יושם קץ לטענות המשפחה לרשלנות שהובילה להרצחה של הילדה.

יצוין כי על פי ההסדר שאליו הגיעו הצדדים מדגישים נציגי הרשות המקומית ומשרד החינוך כי אין במתן הפיצוי כדי לקבל את האחריות על הרצח, אלא הבנה לנסיבות הטראגיות המיוחדות שבמקרה המדובר, וכדי לשים סוף לטענות המשפחה ישולם הפיצוי.

נזכיר כי בני המשפחה טוענים שבית הספר לא אובטח כראוי והתנהלותם הרשלנית של אנשיו היא שהובילה לכך שרק בשעות הערב נמצאה גופתה של תאיר ז"ל בחדר השירותים לאחר שעור ארוכות של חיפושים.

יצוין כי עניינו של רומן זדורוב שהורשע בבית המשפט כאחראי לרצח ונידון למאסר עולם בהחלטה פה אחד לא מוזכר בהסדר שבין המשפחה לרשויות. זדורוב, כזכור, מצוי כעת בעיצומו של שלב ערעור על הכרעת הדין נגדו.