בנק הפועלים - פיקדון כהלכתו - ללא ריבית

יוזמה חדשה בבנק הפועלים: לראשונה - פיקדון כהלכתו ללא ריבית, צמוד למט"ח או למדד.

בן שאול , ט' בשבט תשע"ב

למרות הכול: דווח רווחי לבנק הפועלים
למרות הכול: דווח רווחי לבנק הפועלים
צילום: פלאש 90

בנק הפועלים השיק לאחרונה שתי תכניות פיקדון, ללא ריבית, צמוד למטבע חוץ או צמוד למדד. פיקדון בשקלים בו סכום ההפקדה צמוד לשער החליפין של השקל לעומת מטבע חוץ ופיקדון מדדי, בו סכום ההפקדה צמוד למדד המחירים לצרכן.

תקופת החיסכון בפצ"מ – פקדון צמוד למטבע חוץ 6 חודשים, עם אפשרות לחידוש הפיקדון לתקופה כוללת של עד 4 שנים.  סכום ההשקעה המינימלי 1,000 ₪.

תקופת החיסכון בפיקדון הצמוד למדד המחירים לצרכן -  10 חודשים וסכום ההשקעה המינימלי 1,000 ₪. הפיקדונות החדשים מאפשרים ללקוח להפקיד את כספו בבנק וליהנות מהצמדה לשער החליפין של השקל אל מול הדולר/אירו או הצמדה למדד. פרטים מלאים על תנאי הפיקדונות מפורטים בעלונים המצויים בסניפי בנק הפועלים בריכוזים החרדיים.

בבנק הפועלים אומרים, כי על אף שלבנק יש היתר עסקה שנעשה ע"י הרב אריה דביר, המכון לכלכלה ע"פ ההלכה ונחתם בביתו של הגרי"ש אלישיב שליט"א, הרי היו לקוחות שביקשו אפשרות לבצע פיקדונות כהלכה ללא ריבית. בנק הפועלים נענה לאתגר ומציע, כאמור, פיקדונות ללא ריבית.

"פיקדון כהלכתו ללא ריבית" המוצע ע"י בנק הפועלים, מבטא את מדיניות הבנק להתאים את מוצריו הבנקאיים ושירותיו לצרכי הלקוחות ובכלל זה לקוחות המקפידים לנהל גם את עסקיהם ע"פ ההלכה. הדבר עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה הכוללת של בנק הפועלים הרואה בציבור שומר המצוות קהל יעד חשוב.