ענת קם היום
ענת קם היוםצילום: פלאש 90

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו), דוחה את טענותיה של כתבת 'וואלה' לשעבר שהורשעה בריגול, אשר עתרה לבג"ץ בדרישה לחייב את הכנסת לקדם את חקיקת "חוק ענת קם".

לטענתה של קם, קידומו של החוק ואישורו עשויים לסייע לה בערעור אותו הגישה, אך החלטתו של רותם שלא לקדם את החוק בועדה איננה חוקית ועל כן על בג"ץ להורות לו לעשות כן.

רותם כאמור דוחה את הטענות וקובע, כי "ענת קם אשר ביצעה עבירה חמורה נגד מדינת ישראל, לא יכולה לצפות שחברי כנסת אשר מאמינים כי נאמנות ואזרחות כרוכים אחד בשני יסייעו לקדם חוק שיכול להקל עליה".

"סדר היום של ישיבות הוועדה נקבע על ידי יושב-ראש הוועדה,על פי שיקול דעתו ועל פי סדר חשיבות הניתן על ידו, עפ"י קריטריונים אלו יקבע גם בעתיד הדיון בחוק שבנדון", הוסיף רותם.

ח"כ רותם הוסיף כי במידה ובית המשפט יכפה עליו לקיים דיון, הוא ידאג כי יהיה רוב נגד הצעת החוק.

לעניין טענתו של עו"ד בומבך על קידומו בכנסת של 'חוק שי דרומי' בשעתו, אמר יו"ר ועדת החוקה, כי "כחבר כנסת אכן תמכתי בשי דרומי ובזכותו להגן על עצמו, עם זאת, אותה עת לא הייתי יושב ראש הוועדה, וסדר היום נקבע לפי הסמכות ושיקול הדעת של היושב ראש דאז. בנוסף לכך, לא היתה לי הזכות להיות אחד מהמציעים הרבים של הצעת החוק, כך שלא ברורה כלל ההשוואה בין המקרים".