מערת המכפלה. להנציח על בול
מערת המכפלה. להנציח על בול פלאש 90
הפורום המשפטי למען ארץ ישראל פנה הערב (שני) במכתב לשר החינוך ולמנכ"לית המשרד, לפתוח בהליכים משמעתיים כנגד קבוצת המורים שהודיעה כי תסרב לסייר בחברון.

"כפי שפורסם היום, 250 מורים בעלי עמדה פוליטית שמאלנית קיצונית חתמו על מכתב לשר כנגד קיומם של הסיורים לחברון, מתוך כוונה ומטרה להביא לביטולם", פתח הפורום את מכתבו, "אנו סבורים כי עצם היוזמה הזו הינה בעייתית מבחינה חינוכית ומערכתית. מדובר במורים ואנשי חינוך הכפופים למערכת ציבורית – על כל כלליה, לרבות ערכיה ותכניה, כפי שמנהיג השר".

הפורום ציין כי "יוזמת המכתב מעבירה מסר לציבור כולו, ובמיוחד לתלמידים, של חוסר נאמנות למערכת ולכללים שהיא מכתיבה, עד כדי חתרנות של ממש. מסר כזה, לא יכירנו מקומו במערכת חינוכית, שכל התשתית היסודית שלה, החיונית לעצם היכולת לקיים הליך חינוכי תקין – זוהי המשמעת וקבלת הסמכות".

"על כן, ולאור כל האמור, אנו סבורים כי יש לערוך בירור מעמיק בעניינם של המורים שיזמו את המכתב הנ"ל וכן בעניינם של החותמים עליו. במסגרת בירור זה, נבקש כי ייבדקו קשריהם של הנ"ל לארגונים אנטי-ציוניים נוספים. כך למשל נודע לנו כי חלקם שותפים לפעילות "סולידיות שייח ג'ראח" ולתכנית 'אני מורה פוליטי'. עובדת השתייכותם של המורים לארגונים כאלו גם מעוררת חשד כי ינסו להטמיע בתוך מערכת החינוך את ערכיהם הקיצוניים של הארגונים האלו ודומיהם, וראוי כי המשרד יפעיל פיקוח הדוק באופן מיוחד בנוגע למורים כאלו".

"בהתאם לתוצאות הבירור, נבקש כי יינקטו הליכים משמעתיים בהתאם, כנגד המכריזים שלא יקיימו את הוראות הממונים עליהם וכנגד מי שיממשו את סירובם בפועל, וזאת חרף היותם עובדי מדינה, המחוייבים להוראות התקשי"ר".

"לסיכום, נבקש לחזק את ידי משרד החינוך והעומד בראשו, בדבר העמידה על קיומם של סיורים כאלו, המחזקים את זיקתנו לארץ כיהודים נושאי מורשת היסטורית ותרבותית מפוארת", סיים הפורום את מכתבו.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו