נשלם פחות על קופות הגמל?

שר האוצר והממונה על שוק ההון הגישו היום לאישור ועדת הכספים תקנות דמי ניהול המפחיתות ב-40% את תקרת דמי הניהול בקופות גמל.

אורנית עצר , י"ד בשבט תשע"ב

נשלם פחות על קופות הגמל?-ערוץ 7
שטייניץ בדיון היום
צילום: חזקי עזרא

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, והממונה על שוק ההון, פרופ' עודד שריג, הגישו היום (רביעי) לאישור ועדת הכספים של הכנסת את תקנות "דמי הניהול", המפחיתות ב-40% את תקרת דמי ניהול שניתן לגבות מצבירה בקופות גמל: כיום ניתן לגבות דמי ניהול של עד 2.0% מהצבירה בעוד התקנות החדשות מתירות גביה של 1.2% לכל היותר.

התקנות, שתיכנסנה לתוקף בשנת 2013, קובעות דמי ניהול שנתיים מרביים בקופות גמל ובביטוחי מנהלים בשיעור של עד 1.2% מצבירה ועד 5% מהפקדות. בתקנות קיימת גם הוראת מעבר המאפשרת לגבות דמי ניהול בשיעור של עד 1.5% מצבירה בשנתיים הקרובות. בנוסף, כהשלמה של הטיפול בכספי חסכון פנסיוני שבעליהם אינם מזוהים, התקנות מגבילות את דמי הניהול לכספים אלו ל- 0.2% לשנה, כדי לתת תמריץ כלכלי חזק לגופים מוסדיים לאתר את בעליהם של כספים אלו בהקדם.

כצעד משלים וכחלק מהצעדים להגברת התחרות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני, יפרסם הממונה על שוק ההון חוזר ובו הוראות לגבי אופן גביית דמי ניהול.

על פי התקנות לא תתאפשר העלאת דמי ניהול שסוכמו עם חוסך שנתיים מיום הסיכום. הוראה זו תמנע הענקת "הנחות" קצרות מועד כדי לצרף חוסכים לקופה.

בנוסף, תהיה חובה לשלוח הודעה על שינוי דמי ניהול לחוסכים ולבעל הרישיון – סוכנים או יועצים – עמם החוסכים עובדים.

ממשרד האוצר נמסר כי הוראות החוזר מגבירות את השקיפות בקביעת דמי ניהול ובכך ישפרו את יכולת המיקוח של חוסכים מול גופים המנהלים את חסכונם.