נערכים לנסיגה בתעשייה: ירידה ביבוא חומרי גלם

ברבע האחרון של 2011 נרשמה ירידה ריאלית של כ- 3.5% ביבוא חומרי הגלם לתעשייה. הערכה: הקיטון משקף ציפיות לנסיגה נוספת בפעילות.

שמעון כהן - ערוץ 7 , ט"ו בשבט תשע"ב

נערכים לנסיגה בתעשייה: ירידה ביבוא חומרי גלם-ערוץ 7
תעשייה בהאטה
פלאש 90

מניתוח אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה כי ברבע האחרון של 2011 נרשמה ירידה ריאלית של כ- 3.5% ביבוא חומרי הגלם, לאחר קיפאון (0.2%-) ברבע השלישי של 2011 וגידול מזערי, של 0.6%, ברבע השני אשתקד.

הקיטון ביבוא חומרי הגלם, מתיישב עם הנסיגה בתפוקת מרבית ענפי התעשייה ומשקףאת היערכות המגזר התעשייתי להמשך החולשה בפעילות.

הרמה החודשית הממוצעת של יבוא חומרי הגלם בתקופה הנסקרת הסתכמה בכ- 2.15 מיליארד דולר (נתונים מנוכי עונתיות), המהווה 54% מסך יבוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים, יהלומים ודלק).

בהתאחדות התעשיינים מעריכים שהקיטון ביבוא חומרי הגלם משקף נסיגה ריאלית ביבוא מרבית קבוצות הסחורות: קיטון ריאלי נרשם ביבוא חומרי גלם לתעשיית הנייר (ירידה ריאלית של 14%), יבוא מתכות אל-ברזיליות (10%-), בדים וחוטים (10%-), ברזל ופלדה (7%-), עץ ומוצריו (10%-), חומרי גלם לתעשיית המכונות והאלקטרוניקה (4%-), גומי ופלסטיק (3%-), כימיקלים (2%-). בנוסף, נרשם קיפאון ביבוא מתכות יקרות.

למעשה, הענף היחיד אשר רשם גידול ריאלי קל ביבוא חומרי הגלם הינו ענף המזון, אשר הגדיל בכ- 3% את יבוא מוצרי המזון הגולמיים, כנראה כחלק מההיערכות לגידול הצפוי בפעילות הענף בתחילת השנה. גידול אשר מושפע, על-פי רוב, מייצור מוגבר לקראת חג הפסח.