הרב אלישיב
הרב אלישיבפלאש 90

הרב יצחק אזרחי, מראשי ישיבת מיר בירושלים פונה לציבור להרבות בתפילה לרפואת פוסק הדור הרב יוסף שלום אלישיב בן חיה מושא.

"צריך לדעת שהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוא מלחמת עולם, יש אראלים ויש מצוקים ושניהם אוחזים בארון הקודש, והסכנה היא עכשווית, עכשיו, עכשיו חס ושלום. וכשנתפלל עכשיו בשעת הסכנה התפילה שלנו יכולה לפעול פעולות על טבעיות. תפילה בכלל זה דבר טבעי, 'וצריך אתה לדעת אין שום דבר בעולם שתפילה לא יכולה לעזור', תפילה מועילה להכל".  

"אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים... מרן הרב אלישיב הוא לא בבחינת צדיק יסוד עולם, הוא יסוד העולם בכלל. לא רק שלנו, לא מדברים על בני תורה, לא מדברים על כל ישראל שזה מה שחשוב לנו, מדברים על כל קיום העולם. וכשהוא, כשמצב בריאותו מתערער, צריך לדעת שכל העולם מתערער. זו המציאות, בזה אנחנו מאמינים. צדיק יסוד עולם".

"מרן הרב יוסף שלום בן חיה מושא שיחיה, במאה שנות עמלה של תורה, ימים ובכל לילה ולילה כל הזמן בלימוד. הכח שלו הוא שמחזיק את העולם כולו. ולכן עכשיו הזמן להתפלל."