עדיין רוצים לשוב. לאן?...
עדיין רוצים לשוב. לאן?...פלאש 90

 האירועים בסוריה מעוררים בישראל חששות כבדים, מפני חדירת רבבות פליטים עלאווים שינסו להציל את נפשם בהימלטות לישראל, אם יפול שלטון אסד. אבל במערכת הביטחון שרר השבוע חשש נוסף מפני פליטים בצפון, לא מסוריה אלא מלבנון.

הפלשתינים בלבנון מתכננים לערוך בתוך חודש וחצי, בז' בניסן, 30 במרץ, "יום האדמה" ע"פ התאריך הלועזי, את "צעדת השיבה" מלבנון לישראל.

על פי התכנון תתקיים באותו יום תהלוכה פלשתינית המונית, שתצעד  מגבול לבנון לעבר ישראל. לצורך ההכנות הוקמו במחנות הפליטים הפלשתינים בלבנון וועדות אשר יארגנו את התהלוכה ויפקחו על ביצועה. בוועדות חברים נציגי כל הארגונים הפלשתינים. על תיאום ההכנות מופקד מוניר אלמקדח, מפקד פתח בלבנון.

על פי דברי המארגנים, התהלוכה תהיה דומה במתכונתה לתהלוכה שאורגנה ב'יום הנכבה' אשתקד. מוניר אלמקדח הצהיר בהתרברבות כי "מי שיהרוג אזרח (לבנוני) בגבול ישראל ייהרג בעצמו". הוא ציין, כי ביום האדמה עשויה לפרוץ "אינתיפאדה שלישית" כאשר "כל האפשרויות למימוש הזכויות הפלשתיניות פתוחות, כולל מאבק מזוין".