נערכים לירידה גם בייצוא
נערכים לירידה גם בייצואפלאש 90

נסיגה נוספת, מתונה ביותר, צפויה בפעילות של חברות התעשייה הרב-לאומיות בחו"ל ברבע הראשון של 2012, כך עולה ממדד חברות התעשייה הרב-לאומיות, שנערך על-ידי המחלקה למחקר כלכלי באגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים. מדד זה, המבוסס על שקלול הדיווחים והתחזיות של 45 חברות תעשייה ישראליות להן פעילות יצרנית בחו"ל, המציג את התפתחות פעילותן היצרנית בחו"ל.

המדד לרבע הראשון של השנה משקף צפי לירידה מתונה ביותר בפעילות המפעלים בחו"ל, זאת בדומה לרמת הפעילות שנרשמה בסוף 2011 (מדד של 99.1 נקודות).

הנסיגה המדווחת והצפויה בפעילות המפעלים בחו"ל עדיין מתונה יחסית לזו שנרשמה ברבע השלישי של 2008, ערב המשבר הכלכלי הקודם, עת החלו חברות התעשייה הרב-לאומיות לדווח על נסיגה בפעילותן בחו"ל.

בהתאחדות התעשיינים מנתחים ואומרים כי הנסיגה הצפויה לרבע הראשון של השנה בפעילותן של חברות התעשייה הרב-לאומיות משקפת צפי לנסיגה בגורמי הייצור בחו"ל: צפי לצמצום נוסף במצבת העובדים לצד ירידה בהשקעות בחו"ל. מנגד, צמיחה מחודשת ומתונה צפויה בתפוקת המפעלים בחו"ל.

האצה צפויה בקצב פיטורי העובדים מהמפעלים בחו"ל: מדד התעסוקה בחו"ל משקף צפי לצמצום נוסף במצבת העובדים - צפוי לעמוד ברבע הראשון של 2012 על 96.3 נקודות, , בהמשך למדד של 98.5 נקודות ברבע האחרון של 2011, ולאחר שנתיים של מדדים גבוהים, שהצביעו על קליטת עובדים מתמשכת למפעלים בחו"ל.

במקביל, ירידה צפויה בהשקעותיהן של חברות התעשייה הרב-לאומיות במפעליהן בחו"ל: מדד ההשקעות במפעלים בחו"ל צפוי לעמוד בתחילת השנה על 98.5 נקודות, המשקף צפי לירידה מתונה בהשקעות, זאת לאחר גידול מתון בסוף 2011, ולאחר שנתיים רצופות של מדדים הגבוהים, שהצביעו על גידול מרשים בהשקעות בחו"ל.

מנגד, צופות חברות התעשייה הרב-לאומיות צמיחה מחודשת ומתונה בתפוקתן בחו"ל: מדד התפוקה בחו"ל צפוי להגיע ברבע הראשון של 2012 לרמה של 101.4 נקודות, המשקף צפי לצמיחה מתונה, זאת לאחר מדד של 97.8 נקודות ברבע האחרון של 2011, המצביע על נסיגה בתפוקה, ולאחר רצף של מדדים גבוהים במיוחד, שהצביעו על צמיחה מהירה במפעלים בחו"ל (מדד ממוצע של 111.8 נקודות נרשם מסוף 2009 ועד לרבע השלישי אשתקד). נגדיש, כי חידוש הצמיחה במפעלים בחו"ל בולט לחיוב בהשוואה לחברות התעשייה המקומיות, הצופות לתחילת השנה העמקה בעוצמת הנסיגה בתפוקתן (מדד של 93.2 נקודות).