מכון משפט לעם - פתיחת חנות מתחרה

פרשת משפטים פורשת בפנינו את התפיסה של התורה מה הוא צדק?. הסרטון שהפיק מכון משפט לעם בשדרות מציג דוגמא למקרה שבו הצדק האלוקי קובע כללים לעולם המסחר.הסיפור הוא אמיתי על תחרות עסקית בעיר שדרות ואת הכרעת הדין שנינתנה. בית הדין הוא חלק ממכון משפט לעם העוסק בהעלאת המודעות לפניה לדין תורה.