ביטוח לאומי מעכב תשלומים? ישלם ריבית

מליאת הכנסת אישרה היום כי הביטוח הלאומי ישלם 1% ריבית על כל שנת עיכוב בהשבת כספים שנגבו בגביית יתר.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ז בשבט תשע"ב

הקלות בביטוח הלאומי
הקלות בביטוח הלאומי
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי שהגישה הממשלה. הצעת החוק נדונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שהוסיפה את ההוראה לפיה ישולם 1% ריבית על כל שנת עיכוב בהשבת תשלומי היתר.

הוראות הסעיף האמור קובעות כי במקרה שבו נגבה תשלום היתר על פי דרישת המוסד, הוא יוחזר בצירוף תוספת הפרשי הצמדה למדד, ואילו במקרה שבו שולם תשלום היתר שלא על פי דרישת המוסד, הוא יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה למדד, אשר לא תשולם בשל תקופה העולה על שלוש שנים.

הצעת החוק, שאושרה סופית, באה לבטל את מגבלת הזמן הקבועה בסעיף האמור, ולקבוע כי תשלום היתר יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה, ללא מגבלת זמן, הן אם שולמה לפי דרישת המוסד והן אם לא.

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ חיים כץ (הליכוד), הציג את ההצעה ואמר כי "במהלך דיוני הוועדה בהכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, ביקשה הוועדה להבטיח כי המוסד לביטוח לאומי לא יתעכב בהשבת תשלומי יתר למבוטחים.

בהתאם לכך, נוספה להצעת החוק הוראה לפיה המוסד ישיב תשלומי יתר בתוך 12 חודשים מיום שהומצאו לו כל הנתונים הנדרשים לצורך ביצוע ההחזר. במידה והמוסד יתעכב בהשבת תשלומי היתר, הוא יישא בתשלום ריבית שנתית של אחוז אחד, בעד החודש ה-13 ואילך, זאת בנוסף להצמדה למדד הקבועה כיום. מדובר בתקדים".


46 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השנייה, שעברה ללא מתנגדים.

38 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השלישית וח"כ אחד התנגד.