מאה שערים
מאה שערים פלאש 90
הסכסוך בשכונת בתי ורשא בירושלים בן הדיירים לבין חסידות גור מגיע לרגעי ההכרעה. 
 
רשם ההקדשות במשרד המשפטים ממליץ לבית המשפט המחוזי בירושלים לשקול למנות נאמנים חלופיים להקדש המחזיק בבעלות עשרות הדירות שבשכונת בתי ורשא בירושלים. 


בשנים האחרונות המאבק בין תושבי השכונה להנהלת ההקדש גלש למעשי אלימות מצד שני הצדדים. בתלונות שהגיעו לרשם ההקדשות נטען שנאמני ההקדש מזוהים עם חסידות גור ובשל כך ניתנת עדיפות בדירות ובמענקים לחסידי גור למרות שההקדש הוא עבור כל יוצאי פולין. 


כתב רשת ב' אמוץ שפירא פרסם כי ממצאי הביקורת העלו בעיות לגבי גביית דמי שכר דירה, פינוי דיירים והגעה להסכם עם דיירים, אין אמות מידה כתובות לעניין השכרת הדירות ולעניין חלוקת מענקי עזר לנישואין. עם זאת נכתב בדו"ח הביקורת כי אין ביכולת הביקורת לבדוק את הטענות שלפיהן נאמני ההקדש הם מחסידות גור בלבד, אך היא ממליצה לתת יצוג לכל הקהילות בין הנאמנים. לבית המשפט נמסר כי רשם ההקדשות סבור כי נאמני ההקדש חלקם או כולם לא ביצעו את תפקידם כראוי בין אם מחמת חוסר ידיעה ובין אם כהמשך לפעילות קודמיהם, ועם זאת אי ביצוע תפקידם לא נעשה מתוך זדון או באופן אשר עולה כדי גזילת נכסי ההקדש לכיסיהם הפרטיים. 


עורך הדין ירון קוסטליץ, המייצג את נאמני ההקדש, בירך על הגברת הפיקוח של רשם ההקדשות על הקדשות, והביע סיפוק רב מהעובדה כי הדו"ח דוחה כל ניסיון להכפשה וטפילת האשמות שווא על שחיתות כביכול ומתן כספים למקורבים. הדו"ח מוכיח כי אין אמת באמירות אלו, שמקורן בגורמים אינטרסנטיים שאינם מקיימים אחר הוראות החוק וההקדש. גורמים בהקדש מסרו כי הנהלת ההקדש מברכת על הגברת הפיקוח על ההקדשות, ותדון בכובד ראש בממצאי הדו"ח. ההנהלה נמנעה ככל האפשר מפינוי בכוח של דיירים לא מורשים, אך הוראות החוק ותקנות ההקדש דורשים ומחייבים זאת, כפי שבא לידי ביטוי בדו"ח האמור. ההקדש ישמח לכל סיוע באכיפת התקנון מצד כל הגורמים הרלוונטיים.