מדוע שהמשפחות ישלמו? אדטו
מדוע שהמשפחות ישלמו? אדטופלאש 90

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת קיימה היום דיון המשך בהצעה לסדר של חברי הכנסת אורי מקלב, אברהם מיכאלי ורחל אדטו בנושא החזקת חלקי גופות במשך שנים במכון לרפואה משפטית.

בדיון קודם שנערך בועדה בנושא בחודש שעבר, אמר נציג המחלקה המשפטית של משרד הבריאות עו"ד מאיר ברודר, כי המכון שומר רקמות ואיברים של 8,288 נפטרים שנותחו במכון. במהלך הדיון, התגלע ויכוח בין נציגי המשטרה לנציג משרד הבריאות, מדוע ולבקשת מי מהגופים, המכון שומר רקמות ואברים למשך שנים.

בשל כך, החליט יו"ר הועדה ח"כ דוד רותם, לנעול את הדיון, ולקיים דיון נוסף בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, שידווחו לוועדה, מהם הנהלים וההנחיות להמשך החזקת איברים ורקמות של נפטרים שהוצאו בניתוחים שבוצעו במכון.

בדיון שנערך היום אמר מנכ"ל משרד הבריאות ד"ר רוני גמזו, כי התקבלה החלטה. תוך שלושה חודשים יובאו לקבורה, כל הרקמות והאיברים הנמצאים במכון. "נפנה למשפחות הנפטרים, ניידע אותם על הימצאות האיברים במכון ונבקש מהם לקבור את האיברים".

גמזו הוסיף ואמר כי אם בעתיד יהיה צורך לשמור רקמות, ניטול דגימה מיקרוסקופית (בלוק היסטולוגי) למעט במקרים מיוחדים או עפ"י דרישת בית משפט.

פרקליט המדינה משה לדור אמר בדיון, "צעדנו כברת דרך משמעותית לקראת כבוד המת. לאחרונה החל לפעול מכשיר MRI העשוי להפחית נתיחות בעשרות אחוזים, מכמות הנתיחות המבוצעות היום. הנושא חשוב ורגיש מאוד בקרב ציבור רחב. מכאן ואילך נפעל בדרך רגישה וראויה. אנחנו צריכים לכבד את האינטרס של קבורת המת. ומאידך, גם לפענח ולגלות את האמת, בשאלה מיהם האחראים והגורמים למוות שאינו טבעי".

רב המכון לרפואה משפטית הרב יעקב רוז'ה ביקש לערב את המשרד לשירותי דת בתהליך הקבורה.

ח"כ רחל אדטו הלינה על ההחלטה להטיל את עלות הקבורה, על משפחות הנפטרים. "מדוע שהמשפחות ישלמו את עלות הקבורה? משפחה שלא ביקשה שישמרו את האברים, למה שתשלם את עלויות הקבורה?", שאלה אדטו.

ח"כ אורי מקלב ביקש מפרקליט המדינה וממנכ"ל משרד הבריאות לכתוב נוהל מכאן ולהבא, באלו מקרים יש צורך לבצע נתיחה, מה היקף הניתוח הנדרש וכמה זמן יש צורך לשמור את הרקמות והאיברים שיילקחו.

יו"ר הועדה ח"כ דוד רותם ביקש ממנכ"ל משרד הבריאות לקבל תוך שבועיים ימים, את הנהלים שיכתבו, כיצד יבוצע תהליך הקבורה. "במידת הצורך, הועדה תעיר את הערותיה על הנהלים". רותם הודיע כי הועדה תקיים דיון מעקב ותבקש לשמוע דיווח, על קבורת האיברים.