חרדים צבא
חרדים צבא פלאש 90

הסיבה האמיתית לכך שגיוס חרדים לצה"ל אינו גדל במידה שיכול היה לגדול, הוא הגבלה תקציבית.

נתון מדהים זה נחשף בדיון של ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ יוחנן פלסנר, שדנה היום בנתוני הגיוס של החרדים ובמסלולי השירות המיועדים לאוכלוסיית חוק טל.

"כמו שמנהלת השירות האזרחי קיבלה צ'ק פתוח והוראה לאפשר לכל מי שמוכן לשרת, אני לא רואה סיבה שלא יהיה אותו דבר בצה"ל", אמר ד"ר ראובן גל ממוסד שמואל נאמן.

בדיון עלה קושי לקבל נתונים מדויקים על מחזורי הגיוס הפוטנציאליים של צעירים חרדים. על פי נתוני משרד החינוך, המתקצב את הישיבות, במחזור האחרון למדו בישיבות גבוהות 504 בני 17-18, ובישיבות הקטנות (מקביל לגיל תיכון) למדו בארבע השנים האחרונות  - בתשס"ט 8605 בני 17-18, בתש"ע 8836, בתשע"א 9138 ובתשע"ב 6054 בלבד.

איש לא ידע להסביר כיצד קטן מספרם של תלמידי הישיבות בשנה האחרונה בשליש. אין גם נתונים על מספר הצעירים הלומדים בישיבות עם אשרת תייר, ולכן חובת הגיוס לא חלה עליהם.

"בסך הכל רצינו לדעת כמה חרדים יש", אמר ח"כ אורי אורבך, "מה ביקשנו לדעת?".

"אני מאוכזב ממכבסת הנתונים", אמר ח"כ זבולון אורלב, צריך לבקש ממרכז המחקר והמידע של הכנסת להציג לוועדה נתונים".

"מבחינת יכולת הקיבולת של צה"ל, האם אתם יכולים להרחיב את המסלולים לחרדים, בהנחה שיש מגבלה תקציבית?" ביקש היו"ר יוחנן פלסנר לדעת. תת אלוף גדי אגמון, רח"ט תומכ"א, ענה, "אם הייתי מקבל שיפוי תקציבי היינו מגייסים עשרות יותר. כבר ב-2011 ראינו שזה אפשרי. אבל עד עכשיו הדיאלוג לא היה כזה שלא תהיה מגבלה תקציבית".

היו"ר פלסנר אמר בתגובה, כי "מסיורים ופגישות שקיימתי התרשמתי שפוטנציאל הרחבת גיוס החרדים בפרוייקט שחר גדול מאד".

תת אלוף אגמון הוסיף, כי "ככל שנפתח יותר מסלולים מובחנים ושונים זה מזה, היקף הגיוס יגדל. הפוטנציאל ב'שחר' גדול יותר מאשר ב'נצח יהודה' . תוכנית הממשלה היא לגייס ב2015 600 איש לגדוד נצח יהודה, 900 איש לפרויקט שחר ו-1000 לשלב ב', במסגרתו ישרתו רק 3 חודשים וישובצו במילואים בתפקידי פיקוד העורף ולוגיסטיקה. צה"ל מעדיף לגייס ב-2015 1500 לפרויקט שחר ורק 300 לשלב ב'. כיום משרתים בגדוד הקרבי נצח יהודה 480 חיילים, כך שמספרם עתיד לגדול רק ב-120 חיילים. למעלה מ-900 ישיבות מוכרות היום כמוסדות שתלמידיהם יכולים להנות מהגדרת "תורתו אומנותו".

"אישור הישיבות המוכרות זה תהליך דינמי ומפעפע", אמר תת אלוף גדי אגמון,  "הוא מוגש לאישור שר הביטחון".

"האם יש לצה"ל עמדה בנושא השירות במסגרת ישיבות ההסדר ומשך השירות?" ביקש היו"ר יוחנן פלסנר לדעת. "עמדת שר הביטחון היא לבחון את משמעות השירות לכל", השיב תת אלוף אגמון, "ננהל חשיבה על כלל מסלולי השירות ואורכם. כרגע אין לנו עמדה מגובשת".