תחושות של אפליה
תחושות של אפליהפלאש 90

לקראת הכנס השנתי השלישי של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה נבדקה תחושת האפליה של אנשים עם מוגבלות בעת חיפוש עבודה ובמהלך חיי העבודה. מהממצאים עולה כי: 28% מהעובדים עם המוגבלות דיווחו על תחושות של אפליה במקום העבודה. זהו השיעור המדווח הגבוה ביותר ביחס לקבוצות אוכלוסיה אחרות, ביניהן נשים, ערבים ומבוגרים.

את הסקר ערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. ממצא זה ואחרים יוצגו בכנס השנתי השלישי של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, אשר יתקיים בעוד כשבוע וחצי במעמד שר התמ"ת שלום שמחון.

עוד עולה מהניתוח כי כ–29% מהאנשים עם מוגבלות שחיפשו עבודה, דיווחו על תחושות של אפליה ואי קבלה לעבוד בשל מוגבלותם, בדומה למדווחים כך בקרב ערבים ואימהות לילדים קטנים.

בני פפרמן, מנהל מינהל מחקר וכלכלה ומנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד התמ"ת ציין כי מקורם של הממצאים הקשים הללו הוא, בין השאר, בדעות הקדומות של מעסיקים. דהיינו, מעסיקים עדיין לכודים בדעות לפיהן לעובדים עם מוגבלות ישנן יכולות נמוכות יותר ובשל כך אינם נותנים להם הזדמנות שווה להשתלב ולהציג את יכולותיהם האמיתיות, שאינן נופלות מאלו של אנשים ללא מוגבלות.

כדי להגביר את היכולות של העובדים עם המוגבלות וכדי לאפשר להם למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם במקום העבודה, המטה לשילוב מעניק סיוע במימון התאמות במקום העבודה עבור עובדים מכל סוגי המוגבלויות. בין ההתאמות שהמטה משתתף במימונן - התאמות פיזיות של סביבת העבודה, השתתפות במימון חונכות אישית, השתתפות במימון הדרכות לצוות העובדים ועוד.