המשק צמח ב-2011 ב-4.7%

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים, עלה בשנת 2011 ב-4.7%, לאחר עלייה של 4.8% ב-2010 ושל 0.8% ב-2009, כך מדווחת הלמ"ס.

בני משה , י"ד באדר תשע"ב

המשק צמח ב-2011 ב-4.7% -ערוץ 7
מודאג. פישר
פלאש 90

התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים, עלה בשנת 2011 ב-4.7%, לאחר עלייה של 4.8% ב- ושל 0.8% ב-2009.

בלשכה המרכזית ליסטטיסטיקה מזכירים כי התוצר המקומי הגולמי שווה לערך נטו של כלל הסחורות והשירותים שיוצרו בישראל.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה עוד, כי התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-2011 ב-2.8% במחירים קבועים, לאחר עלייה של 2.9% ב-2010 וירידה של 0.9% ב-2009.

נתונים מנוכי עונתיות על התפתחות התוצר לפי רבעים מראים שברבע הרביעי של שנת 2011 גדל התוצר ב-3.2% בחישוב שנתי. זאת, לאחר עליות של 3.4% ברבע השלישי, 3.7% ברבע השני ושל 4.7% ברבע הראשון של 2011.

סך כל המקורות שעמדו לרשות המשק בשנת 2011, עלה ב-6.2%, לאחר עלייה של 6.7% ב-2010, כאשר יבוא הסחורות והשירותים עלה ב-10.6%. הנתונים על השימושים במקורות מצביעים על עלייה של 16.2% בהשקעות בנכסים קבועים, ושל 4.9% ביצוא הסחורות והשירותים. בנוסף, עלו ההוצאה לצריכה פרטית ב-3.6% וההוצאה לצריכה ציבורית ב-3.7%.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתברר, שההכנסה המקומית הריאלית (התמ"ג בתוספת רווחים או הפסדים משינויים בתנאי הסחר עם חו"ל) עלתה ב-3.4% בשנת 2011 – עלייה הנמוכה מהעלייה בתמ"ג ב-1.2%, עקב הפסדים הנובעים מהרעה בתנאי הסחר (מחירי היצוא עלו פחות ממחירי היבוא). זאת, לאחר הפסד של 0.9% מהתמ"ג ב-2010 ורווח של 2.8% ב-2009.