נבחרו הבנקים להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

"הפועלים", "מזרחי-טפחות", "מרכנתיל-דיסקונט" ו-"אוצר החייל" – הם ארבעת הבנקים הזוכים במכרז להוואות הקרן לעסקים קטנים ובינוניים.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ז באדר תשע"ב

למרות הכול: דווח רווחי לבנק הפועלים
למרות הכול: דווח רווחי לבנק הפועלים
צילום: פלאש 90

אגף החשב הכללי במשרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת, בחרו את ארבעת הבנקים הזוכים במכרז להעמדת הלוואות בקרן לעסקים קטנים ובינוניים.

בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, הגיעו יחדיו למקום הראשון במכרז ויוכלו להעמיד כל אחד אשראי של עד 1.4 מיליארד ₪ לעסקים.

בנק מרכנתיל דיסקונט הגיע למקום השלישי, בנק אוצר החייל למקום הרביעי ובנק לאומי נבחר ככשיר ויוכל להחליף את הזוכים במקרה של סיום ההתקשרות עם המדינה. מדובר בהצלחה אדירה, שכן כל הקבוצות הבנקאיות התחרו במכרז על העמדת אשראי לעסקים קטנים ובינונים.

במסגרת המכרז הבנקים התחרו על השיעור בו תמונף ערבות המדינה לאשראי לעסקים, כלומר, כמה אשראי הבנק יעמיד תמורת קבלת כל שקל של ערבות שתתקבל מהמדינה. הצעות הבנקים התקבלו בשביעות רצון רבה, כאשר חלק מהבנקים שיפרו עד פי 2 את שיעור המינוף הקיים כיום בקרנות בערבות מדינה.

יש לציין, כי לזוכים במקום השלישי והרביעי יש אפשרות לשפר את הצעתם לאחוז מינוף טוב יותר ובכך לקבל סכום נוסף של ערבות מדינה. לאור התוצאות, גדל משמעותית היקף האשראי אשר הקרן החדשה תוכל להעמיד, מדובר בגידול של כ- 40% מההיקף האשראי בקרנות הקודמות, מסכום של 3 מיליארד ₪ עד לסכום של 4.25 מיליארד ₪. כמו כן, גדל מספר הבנקים המשתתפים בקרן, תוצאות אשר צפויות לשפר את פריסת הקרן ולשפר את הנגישות של הבנקים לעסקים.

החל מיום 11.4.2012, עסקים קטנים ובינוניים יוכלו להגיש בקשות להלוואות בערבות מדינה מהקרן החדשה אשר תפעל למשך ארבע שנים. זאת, דרך הגופים המתאמים המפעילים את הקרן, חברת B.D.I.Coface וחברת תבור כלכלה ופיננסים, אשר בוחנים עבור המדינה את העסקים ומעניקים סיוע למבקשים במילוי הבקשות לקרן. על מנת להגיש בקשה להלוואה בערבות מדינה, יש לפנות לחברות אלה ישירות.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, בירך על תוצאות המכרז, ואמר כי "בימים אלו של חוסר וודאות כלכלית במשק העולמי אנו רואים חשיבות עצומה לתת דגש לסוגית המימון לעסקים קטנים ובינוניים. מדובר בתכנית ארוכת טווח למשך ארבע שנים אשר מבטיחה כי במהלך שנים אלו בנקים מרכזיים במערכת הבנקאות יעמידו אשראי לסקטור זה. מדובר באחד הכלים לעידוד הצמיחה ולשמירה על אבטלה נמוכה, מהלך אשר הינו המשך ישיר למאמץ שנעשה בשלוש השנים האחרונות לחיפוש דרכים להקל על מצוקת האשראי לעסקים קטנים ובינוניים".

שר התמ"ת, שלום שמחון, ציין כי "הכלכלה הישראלית מתבססת על איתנותם של עסקים קטנים ובינוניים. הצלחתם תבטיח את התחרותיות במשק, ותרחיב את מקומות התעסוקה בכל רחבי הארץ. המדינה צריכה לתת לעסקים קטנים ובינוניים את כל הכלים שיש ביכולתה לתת, ובעיקר כלים מימוניים שהם הדלק שמניע מגזר עסקי זה".

החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, הוסיפה כי "הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה הינה אפיק אשראי מבוקש על ידי העסקים והביקוש הגדול על ידי הבנקים למכרז מוכיח זאת. אנו מברכים על ההצלחה של המכרז אשר תאפשר לעסקים רבים, המעסיקים עובדים רבים, לגייס אשראי ולפתח סקטור עסקי חשוב זה. באמצעות המכרז הועלה לסדר היום של המערכת הבנקאית בישראל נושא העסקים קטנים והבינוניים, עובדה שמהווה בפני עצמה הצלחה משמעותית".

מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"ת - רן קויתי "הסוכנות עסוקה יותר מתמיד בחיפוש אחר פתרונות אשראי לעסקים קטנים. אנחנו רואים כי אין בהכרח מתאם בין הפוטנציאל של עסק לבין היכולת שלו לגייס אשראי. אנחנו רוצים לתת הזדמנות לעסקים בעלי עתיד מבטיח, או כאלו שמצליחים כבר עכשיו, להתרחב ולממש את מלוא היכולות הגלומות בהם. אנחנו מאמינים שהצלחה שלהם היא בסופו של דבר הצלחה של כלל המשק".

כזכור, הקרן לעסקים קטנים ובינוניים שמה לה למטרה לאפשר לעסקים בעלי יכולת החזר שאינם מצליחים לגייס אשראי בנקאי לעשות זאת בעזרת ערבות המדינה. ערבות המדינה משנה את פרופיל הסיכון שרואים הבנקים בעת מתן ההלוואה, ובכך מתמרצת אותם להעמיד אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. במסגרת הקרן, מתחייבת המדינה לספק ערבות בשיעור של 70% לכל הלוואה ולסבסד לבנק את עלות בדיקת העסקים בעזרת חברות פרטיות.  מאז תחילת פעילותן של הקרנות, העניקה הקרן לעסקים קטנים הלוואות לכ- 6,500 עסקים בסכום כולל של כ-2 מיליארד ₪ במשך שמונה שנים, והקרן לעסקים בינוניים העניקה הלוואות לכ- 650 עסקים בסכום כולל של כ-2  מיליארד ₪ במשך 3 שנים. לאור תוצאות המכרז החדש, המדינה מצפה לגידול משמעותי בהיקף האשראי שיועמד במסגרת הקרן. מדובר בצעד משמעותי בסיוע המדינה למתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, כאשר ההלוואות אותן מציעה הקרן עתידות לשרת אלפי עסקים בשנה.