מקדם לחקיקה. כץ
מקדם לחקיקה. כץ פלאש 90

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד) אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חברי הכנסת אילן גילאון וניצן הורוביץ (מרצ), לפיה מסגרות יומיות המספקות תעסוקה, הכשרה או שיקום לנכי נפש שמלאו להם 18 שנים ושהופנו על ידי משרד הבריאות, יהיו פטורות מתשלום ארנונה. עלות הצעת החוק היא כ-2.2 מיליון שקלים לשנה.

יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ, ציין בדיון כי ההצעה זוכה לתמיכה מראשי רשויות מקומיות, על אף הפסדים בגביית הארנונה העלולים להיגרם בעקבותיה. כץ ציטט מכתב שנשלח לו בנושא מראש עיריית קריית ביאליק, אלי דוקורסקי: "זוהי מטרה חשובה ומקודשת שעל השלטון המקומי להירתם אליה. תבורך".

נזכיר כי לפני כחודש אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ כץ ולפיה מסגרות יומיות לאנשים עם מוגבלות פיזית ושכלית (כמו מפעלים מוגנים) וכן לסובלים מאוטיזם יהיו פטורות מתשלום ארנונה.