נכה על כסא גלגלים
נכה על כסא גלגליםצילום: פלאש 90

מינהל מקרקעי ישראל פרסם באפריל 2011 מכרז המיועד לנכים, ובמסגרתו הוזמנו נכים להירשם להגרלת מגרשים לבנייה עצמית בקרית מלאכי.

המתלונן, נכה ששתי רגליו קטועות מתחת לברך, טען בתלונה לנציבות תלונות הציבור כי כאשר בירר במשרדי המינהל את תנאי ההשתתפות במכרז, נמסר לו כי המכרז מיועד לנכים שדרגת נכותם 75% לפחות עקב מוגבלות בניידות לצמיתות, וכי הוא אינו רשאי להשתתף במכרז משום שנכותו זמנית ולא צמיתה.

המתלונן טען כי לפני כן לא ידע כי הוועדה הרפואית קבעה לו נכות זמנית בלבד. בעקבות כך הגיש המתלונן לוועדה הרפואית לעררים ערר על דרגת הנכות הזמנית שנקבעה לו.

הערר התקבל וביום ה-18.9.11 נקבעה למתלונן דרגת נכות של 100% לצמיתות. אך המועד האחרון להרשמה למכרז היה ב-5.9.11, וכך איחר המתלונן את מועד ההרשמה למכרז.

המתלונן הלין על שנמנע ממנו להשתתף במכרז מאחר שבתקופת ההרשמה למכרז טרם נקבעה לו נכות צמיתה, אף שלטענתו בהיותו קטוע שתי רגליים הייתה הצדקה לכך שתיקבע לו נכות צמיתה עוד קודם לכן.

בתשובה לפניית הנציבות מסר המינהל כי אחד מתנאי הסף של המכרז היה הגשת אישור מהמוסד לביטוח לאומי בדבר נכות צמיתה בשיעור 75% ומעלה, וכי הפונה היה ער לתנאי זה, ולכן פנה למוסד לביטוח לאומי לצורך שינוי נכותו מזמנית לצמיתה. כמו כן, המינהל אִפשר להירשם למכרז במשך תקופה ארוכה יחסית, של כארבעה חודשים, כדי לאפשר לבעלי נכות זמנית לפנות למוסד לביטוח לאומי מבעוד מועד לצורך קביעת נכותם הצמיתה. מאחר שדיני המכרזים הם נוקשים ומותירים בידי עורך המכרז מרחב מועט בלבד של שיקול דעת, השיב המינהל למתלונן כי ההרשמה הסתיימה ועל כן אי-אפשר ליתן לו את הארכה שביקש. עם זאת, בקרוב יפורסם מכרז לנכים באשקלון, ואילו בקריית מלאכי יפורסם מכרז פומבי המיועד לכלל האוכלוסייה, שבו לא תינתן העדפה לנכים.