במקום לבדוק במצלמות שלחו אותו למעצר

איך קרה (ולמה) שמואשם ע"י שוטרים בתקיפה, נשלח למעצר מבלי שנבדקו מצלמות האבטחה שהיו יכולות להוכיח שלא הוא ביצע את המעשה?

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ"ו באדר תשע"ב

מצלמה
מצלמה
פלאש 90

נציב תלונות הציבור מציג בדו"ח המתפרסם היום שורת ליקויים בהתנהלותה של המשטרה, ומעלה דוגמאות מספר.

בין השאר מספר הנציב על אדם שאינו בריא בנפשו שעוכב על ידי משטרת ישראל בעקבות תלונה על תקיפה שהגישו נגדו מאבטחי הלשכה לסיוע משפטי שאליה פנה לקבלת עזרה. לטענתו, מיד כשעוכב לחקירה ביקש מחוקרי המשטרה שיצפו בצילומי מצלמות האבטחה המותקנות בלשכה כדי להיווכח שהוא לא ביצע את המעשים המיוחסים לו, אולם המשטרה לא עשתה כן ובמקום זאת הוא נעצר והובא רק למחרת היום לפני שופט.

הבירור העלה כי בית המשפט האריך את מעצרו של האיש ביום נוסף, בין השאר לצורך ביצוע פעולות חקירה ולהעמדתו לבדיקה פסיכיאטרית.

מעיון בתיק החקירה במשטרה נמצא כי בעת שנחקר במשטרה טען המתלונן בשתי הזדמנויות שונות כי המקום מצולם וביקש כי המשטרה תצפה בצילומים. גם אנשי הביטחון של הלשכה לסיוע משפטי מסרו כי המקום שבו התרחש, לכאורה, האירוע שבגינו נחקר המתלונן מצולם ומתועד. למרות זאת לא נעשה ניסיון כלשהו לצפות בסרטי מצלמות האבטחה - לא לפני שהוחלט לעצור את המתלונן וגם לא לאחר מכן. גם לאחר פניית הנציבות בעניין למפקד התחנה, הוא לא סבר כי נפל פגם בכך שלא צפו בסרטי הצילום וטען כי הייתה תשתית ראייתית מספיקה בתיק גם ללא הצילומים. רק לאחר שהנציבות פנתה בעניין למפקד המרחב, מסר ראש לשכת החקירות במרחב כי אף שהיו די ראיות בתיק היה מקום לבדוק את מצלמות האבטחה, וכי הוא הנחה את התחנה לבצע בדיקה זו. ואולם בשלב זה כבר לא היה אפשר לעשות את הבדיקה כי הצילומים לא נשמרו.

הנציבות העירה למשטרה על הליקוי בחקירת האירוע בכך שלא בחנה ראיות אובייקטיביות זמינות ועל כך שהחליטה לעצור אדם בלי לצפות בתיעוד של האירוע שבגינו נעצר.

עוד העלה הבירור כי המתלונן, אשר נעצר ביום האירוע בשעה 16:40, לא הובא באותו יום לפני שופט לשם הארכת מעצרו, אלא רק למחרת. המשטרה טענה בעניין זה כי לפי החוק, עליה להביא חשוד לפני שופט בתוך 24 שעות ממועד מעצרו, כי מוקנה לה שיקול דעת רחב בעניין, וכל עוד היא עומדת במגבלת הזמן של 24 שעות מעת המעצר אין בכך פגם. עוד טענה המשטרה כי הקצין הממונה לא מצא שנסיבות המקרה או נסיבותיו האישיות של החשוד מצדיקות את הבאתו לפני שופט לאלתר, ומכאן שהופעל שיקול דעת סביר לעניין זה.

הנציבות העירה למשטרה כי טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, ולפיה מי שנעצר יובא לפני שופט "בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-24 שעות". עוד ציינה הנציבות כי דווקא נוכח מצבו הנפשי של המתלונן, מצב שהמשטרה הייתה ערה לו, היה מקום לעשות מאמץ ולהביאו בפני שופט בהקדם.

כמו כן העירה הנציבות למשטרה על כך שהיה מקום להביא את המתלונן לבדיקה רפואית פסיכיאטרית לאחר שעוכב לחקירה לצורך בחינת כשירותו למעצר, ולא לבקש המשך מעצר, בין השאר כדי לבצע את הבדיקה.